Data dodania: 30/11/2017

Tower Investments przenosi akcje z rynku NewConnect na główny parkiet GPW. Środki pozyskane z emisji będą przeznaczone na zakup nieruchomości pod kolejne inwestycje handlowe.

 

– Jesteśmy na ważnym etapie rozwoju naszej spółki. Chcemy być coraz więksi, jesteśmy nastawieni na zysk. Fala ekspansji sieci handlowych, którą obserwujemy na rynku, nie ustaje i jak zapowiadają eksperci – na przestrzeni kilku najbliższych lat – będzie rosła, co jest dla nas doskonałą wiadomością. Dynamika wzrostu i wyniki wypracowane przez Tower Investments w ostatnich kwartałach świadczą o tym, że miejsce spółki jest na głównym rynku GPW – informuje prezes spółki, Bartosz Kazimierczuk.

 

Tower Investments opublikował prospekt emisyjny sporządzony w związku z ofertą publiczną do 500.000 nowo emitowanych akcji serii C. Na jego podstawie spółka zamierza również wprowadzić do obrotu na rynku regulowanym 121.329 akcji serii A, 250.250 akcji serii B oraz do 500.000 akcji serii C i do 500.000 praw do akcji serii C.

 

Spółka oczekuje, że wpływy z emisji akcji wyniosą ok. 37,2 mln zł netto. Pozyskane środki zostaną przeznaczone na nabycie 7 nieruchomości, co pozwoli deweloperowi na zwiększenie liczby realizowanych projektów.

 

– Najważniejszym celem jest zakup nieruchomości gruntowych i lokali handlowo-usługowych w Warszawie. Wierzymy, że emisja i przejście na główny parkiet otworzą przed nami nowe możliwości do dalszego dynamicznego rozwoju i wzrostu – dodaje prezes Tower Investments. – To bardzo dobry moment na realizację kolejnych projektów. Nasz model biznesowy zakłada zysk bez ryzyka. Mamy krótki cykl realizacji inwestycji i dużą dowolność w wyborze lokalizacji. Zakładamy rentowność projektów na poziomie 30-40 proc. Podtrzymujemy prognozy 14 mln zysku w 2017 i 19 mln w 2018 roku.

 

Spółka buduje dla sieci handlowych, ma także w portfelu markę własną Shopin, skierowaną do mniejszych miast. W większych powstaną obiekty pod szyldem Shopin City. W planach jest 7 lokalizacji – Warszawa, Poznań, Trójmiasto, Wrocław i Kraków. Będą to zarówno pojedyncze markety jak i parki handlowe. Do 2022 r. mają powstać w 19 lokalizacjach. Tower Investments pracuje również nad konceptem łączącym funkcje handlowe, biurowe i mieszkaniowe. Pierwszy projekt Multitower ma powstać w Tychach, obejmie 80 mieszkań, biura na 4 kondygnacjach i część handlową w parterze.