Data dodania: 22/10/2013

Warszawska firma Totalbud jako pierwsza w Polsce ułoży rurociąg z rur o gabarytach niespotykanych dotąd w kraju. Firma będzie wykonawcą robót w budynku pompowni wody chłodzącej na budowie najnowszego bloku energetycznego o mocy 1075 MW w Elektrowni Kozienice.

W ramach tej realizacji firma ułoży zewnętrzne rurociągi głównego obiegu wody chłodzącej. Rurociąg będzie się składał z rur typu DN3800 (tj. o średnicy 3,80 m). Jest to unikatowa i pionierska w skali kraju operacja ze względu na gabaryty rur.

Rur o tak wielkiej średnicy nie produkuje się, ani też nie składuje w Polsce w systemie dystrybucyjnym. Specjalnie na potrzebę budowy wspomnianego rurociągu rury DN3800 zostały dostarczone do Polski drogą morską z Turcji, gdzie są produkowane. Rury są w odcinkach 6-metrowych. Do swoich robót Totalbud otrzyma 550 metrów bieżących rur DN3800.

- W mojej karierze zawodowej zawsze miałem okazję uczestniczyć w projektach układania rur, które w danej chwili były rekordowe pod jakimś względem w krajowej branży budowlanej, a ich ułożenie było w pewnym sensie pionierskie w Polsce. Tak było, gdy niegdyś po raz pierwszy w kraju byłem zaangażowany w układanie rur o średnicy 2,50 m, następnie zaś 2,80 m. Tym bardziej więc mam dzisiaj satysfakcję, że nasza firma układa nietypowy i pionierski w polskich warunkach rurociąg z rur o średnicy aż 3,80 m. Dla każdej firmy budowlanej byłoby to interesujące wyzwanie. Doświadczenie naszej firmy pozwala nam jednak patrzeć na ten projekt z pełnym spokojem i ufnością w jego powodzenie – komentuje prezes Totalbudu Mariusz Pałka.

Totalbud wiąże umowa wartości 8,399 mln zł netto na wykonanie w nowym bloku energetycznym Kozienic robót żelbetowych budynku pompowni wody chłodzącej wraz z rurociągami, komorą sit obrotowych, kanałami wody chłodzącej oraz na ułożenie i montaż kompletu zewnętrznych rurociągów głównego obiegu wody chłodzącej z rur DN3800. Zadania te mają być wykonane w terminie od 10 października br. do 30 kwietnia 2014 roku. Z ramienia Totalbudu inwestycję tę na miejscu będzie realizowało docelowo ok. 70 pracowników, natomiast park maszynowy obejmie ok. 45 sztuk ciężkich jednostek sprzętowych (koparek, spycharek, dźwigów, samochodów-wywrotek itp.). Ze względu na charakter gruntu (piaski) firma zabezpiecza wykopy techniką ścianek szczelnych. Grodzice stalowe są wbijane na głębokość do 14 metrów.

Totalbud ma obecnie trzy kontrakty na realizację różnych obiektów na budowie najnowszego bloku energetycznego Elektrowni Kozienice. Oprócz wyżej wymienionego kontraktu związanego z pompownią wody chłodzącej firma realizuje wykonanie wykopów i zasypek wraz z zagęszczeniem gruntu dla budynków urządzeń elektrycznych, maszynowni, kotłowni, elektrofiltru, rozdzielni elektrofiltru łącznie ze stacją wysyłkową popiołu, pompowni wody chłodzącej i jej rurociągów. Wartość umowy wynosi 6,408 mln zł, prace rozpoczęły się

10 kwietnia 2013 r. Kolejna umowa na kompleksowe roboty ziemne pod budowę chłodni kominowej opiewa na kwotę 2,415 mln zł.