Data dodania: 15/10/2019

Tauron Dystrybucja pozyskał ponad 195 mln zł unijnych dotacji na budowę i modernizację sieci średniego i niskiego napięcia. Nowe projekty mają umożliwić zwiększenie zdolności przyłączenia odnawialnych źródeł energii.

W 2019 roku spółka podpisała siedem kolejnych umów o dofinansowanie budowy i przebudowy sieci dystrybucyjnych na kwotę ponad 27 mln zł. Głównym celem realizowanych projektów będzie zapewnienie takiego funkcjonowania sieci elektroenergetycznej, która umożliwi przyłączanie jednostek wytwarzania energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych w rozproszeniu.

– W ubiegłym roku przeznaczyliśmy ponad 1,1 mld zł na inwestycje związane z modernizacją i odtworzeniem sieci oraz przyłączyliśmy 63 tys. nowych klientów. Pozyskane dofinansowanie uzupełni nasze nakłady inwestycyjne, które w 2019 roku wynoszą ponad 1,7 mld zł – podkreśla Jerzy Topolski, wiceprezes Tauron Dystrybucja.

Tauron Dystrybucja podpisał w sumie 46 umów na dofinansowanie działań inwestycyjnych w ramach perspektywy finansowej 2014-2020 na kwotę dotacji ponad 195 mln zł. Są to projekty inwestycyjne mające na celu przede wszystkim osiągnięcie funkcjonalności sieci inteligentnych, ograniczenie strat sieciowych, zapewnienie warunków technicznych dla realizacji nowych przyłączeń, w tym możliwości przyłączenia odnawialnych źródeł energii.

Dotychczas spółka wybudowała i zmodernizowała, przy wsparciu środków pomocowych, ponad 176 km sieci elektroenergetycznych SN i nN dla odnawialnych źródeł energii na terenie województwa dolnośląskiego oraz 180 km na terenie województwa małopolskiego. Do połowy 2020 roku planowanych jest kolejnych 80 km na terenie województwa małopolskiego.