Data dodania: 11/01/2019

Warszawski Służewiec to obszar zdominowany przez biura. Na terenie biznesowej dzielnicy znajduje się prawie 1,1 mln mkw. powierzchni biurowej. Służewiec potrzebuje zmian, a proponowane rozwiązania to budowa obiektów wielofunkcyjnych i poprawa jakości przestrzeni, m.in. poprzez stworzenie terenów zielonych.

Jak wynika z raportu JLL „Służewiec 2.0”, czynnikami sprzyjającymi powstaniu w tym miejscu biurowego hubu była dostępność poprzemysłowych gruntów i atrakcyjna lokalizacja - pomiędzy centrum miasta a Lotniskiem Chopina, bliskość popularnych dzielnic zamieszkiwanych przez klasę średnią. - Przez długi czas rozwój biur nie był jednak ujęty w ramy planowania przestrzennego, co doprowadziło do szeregu negatywnych konsekwencji, z którym boryka się dziś dzielnica. Wśród nich należy wymienić przede wszystkim niewystarczającą obsługę komunikacyjną tego obszaru transportem publicznym. W rezultacie lokalny układ drogowy, nieprzystosowany do obsługi tysięcy aut dziennie, jest pod ogromną presją - wskazuje Jan Jakub Zombirt, dyrektor Działu Doradztwa Strategicznego w JLL.

Do końca zbliża się przebudowa ulicy Marynarskiej, usprawnieniu ma też sprzyjać dodatkowe połączenie Służewca z Ochotą wzdłuż przedłużonej ulicy Woronicza, które powinno zostać ukończone w 2020. W tym samym roku GDDKiA planuje oddanie do użytku Południowej Obwodnicy Warszawy S2 pomiędzy ulicami Puławską a Lubelską, co ma odciążyć ulice Marynarską i Rzymowskiego.

Kolejnym elementem wpływającym na postrzeganie dzielnicy jest jej monofunkcyjność – jest postrzegana jako miejsce, do którego jeździ się jedynie do pracy. Mimo że zabudowa mieszkaniowa pojawia się na północnych i południowych krańcach dzielnicy, to wciąż jej centralny obszar ma charakter ściśle komercyjny. Mimo że Służewiec potrzebuje budowy projektów wielofunkcyjnych, to jak wskazują analizy JLL, dostępność niezabudowanych gruntów jest jednak coraz mniejsza, co w przyszłości może generować potrzebę zmiany funkcji części istniejących na Służewcu nieruchomości.

- Tymczasem, w wielu miejscach na Służewcu obowiązujące plany miejscowe wykluczają możliwość budowy mieszkań. Wprowadzenie miksu funkcji – komercyjnych i mieszkaniowych - pozwoliłoby na częściowe odwrócenie kierunków potoków komunikacyjnych do i z dzielnicy, ożywiło Służewiec po godzinach pracy biur, zwiększyło popyt w lokalnych punktach handlowo-usługowych i przyczyniło się do poprawy poziomu bezpieczeństwa. Wszystkie te elementy pozytywnie wpłynęłyby na odbiór Służewca jako całości i poprawiłyby jego prestiż. Jeśli za tym pójdą również konkretne strategie celujące w rozwiązanie problemów transportowych, Służewiec ma dużą szansę obronić swoją pozycję jednej z najatrakcyjniejszych biznesowo części Warszawy - mówi Jan Jakub Zombirt.

Eksperci JLL zwracają uwagę, że szansą na zwiększenie prestiżu Służewca będzie także poprawa jego estetyki i funkcjonalności m.in. poprzez budowę wysokiej jakości przestrzeni publicznych połączonych ciągami pieszymi. - Nasze stowarzyszenie od 2 lat zabiega o stworzenie na Służewcu atrakcyjnych terenów publicznych, których tak bardzo brakuje tu pracownikom i mieszkańcom. Nawiązaliśmy w tym celu współpracę z Zarządem Zieleni, który przejął od Dzielnicy tereny wzdłuż torów kolejowych, aby utworzyć park linearny. Projekt, który właśnie przedstawili urzędnicy wygląda bardzo obiecująco. Jest szansa, że jeszcze latem przyszłego roku mieszkańcy Służewca będą mogli korzystać ze świetnej jakości terenów zielonych. Dodatkowo współpracujemy z Miastem oraz właścicielami budynków znajdujących się w kwartale ulic: Domaniewska – Suwak – Konstruktorska – Postępu, aby także tam utworzyć strefę zieleni i rekreacji. Cieszy nas bardzo, że ta niegdyś biurowa dzielnica zmienia się na naszych oczach w kawałek prawdziwego miasta z blokami mieszkalnymi, usługami, kawiarniami i dobrze zaprojektowanymi terenami publicznymi - komentuje Karina Koziej ze Stowarzyszenia Lepszy Służewiec.