Data dodania: 29/07/2015

W odpowiedzi na rosnący potencjał woj. warmińsko-mazurskiego Skanska podjęła decyzję o rozszerzeniu działalności istniejącego już oddziału w Olsztynie. Nowo powstała placówka – Oddział Budownictwa Inżynieryjnego i Ogólnego specjalizować się będzie nie tylko w realizacjach inżynieryjnych, ale również kubaturowych.

Dotychczas w Olsztynie funkcjonował jedynie oddział realizujący projekty z zakresu budowy dróg i mostów, budownictwa hydrotechnicznego oraz ochrony środowiska i kolejowego. Projekty kubaturowe realizowano z poziomu warszawskiej placówki firmy.

- Utworzenie lokalnych struktur w ramach budownictwa ogólnego, to odpowiedź na dynamicznie rosnący potencjał rynkowy regionu - mówi Piotr Janiszewski, dyrektor Budownictwa Inżynieryjnego, Skanska. - Chcemy być bliżej wykonywanych przez nas inwestycji. Wierzymy, że to pozwoli nam na jeszcze lepsze zrozumienie rynku oraz potrzeb naszych obecnych i przyszłych klientów – dodaje Janiszewski.

 - Kilkuletnia obecność Skanska na tym terenie pozwoliła nam dostrzec jego ogromny potencjał inwestycyjny i nowe możliwości do rozwoju. Postrzegamy województwo warmińsko-mazurskie jako bardzo perspektywiczny rynek – mówi Grzegorz Dąbrowski, dyrektor Oddziału Budownictwa Inżynieryjnego i Ogólnego w Olsztynie, Skanska. Firma przez cały czas rozwija swoją działalność w regionie. Obecnie w warmińsko-mazurskim prowadzi ponad 70 inwestycji. W ciągu zaledwie trzech lat zrealizowała na tym terenie liczne projekty z zakresu budownictwa inżynieryjnego i kubaturowego. Wśród przeprowadzonych inwestycji znajdują się m.in. budowa dróg wojewódzkich nr 527, 531, 513, przebudowa skrzyżowania ulic Armii Krajowej, Obrońców Tobruku i al. Warszawskiej w Olsztynie, realizacja obiektu Szpitala Klinicznego UWM czy wykonanie węzła integracyjnego w Iławie. - Obecnie prowadzimy także jedną z największych tego typu inwestycji w województwie - budowę nowej linii tramwajowej w Olsztynie - mówi Grzegorz Dąbrowski. - Jestem przekonany, że rozszerzenie kompetencji olsztyńskiego oddziału pozwoli nam jeszcze niejednokrotnie na realizację projektów istotnych zarówno dla lokalnego społeczeństwa, jak i rozwoju regionu - dodaje.

Obecnie Skanska dynamicznie zwiększa zatrudnienie. Już w tej chwili jest największą firmą budowlaną w Polsce, dając pracę ponad 7,5 tysiącom specjalistów.  - W tym momencie jesteśmy na początkowym etapie rozwoju nowej kompetencji w oddziale – mówi Grzegorz Dąbrowski, Dyrektor Oddziału, Skanska. – Z czasem, wraz ze wzrostem liczby realizowanych inwestycji, zamierzamy sukcesywnie rozbudowywać naszą olsztyńską placówkę poprzez zatrudnianie nowych pracowników. Stawiamy na lokalność, dlatego w planach uwzględniamy zatrudnienie lokalnych pracowników oferując im możliwość pracy i rozwoju zawodowego w miejscu zamieszkania – mówi Dąbrowski.

Aktualnie w województwie, firma poszukuje m.in. specjalistów z zakresu kompetencji kolejowo-mostowych, drogowych, hydrotechnicznych czy elektrycznych.