Data dodania: 07/08/2015

Grupa Robyg wyemitowała zabezpieczone obligacje serii O na kwotę 30 mln zł. Spółka zamierza wprowadzić obligacje do obrotu w alternatywnych systemach obrotu Catalyst i BondSpot.

Emisja dokonana została na bardzo korzystnych warunkach i spółka liczy, że pomoże to na wynegocjowanie w przyszłości jeszcze lepszych warunków kredytów bankowych. Termin wykupu obligacji serii O przypada na 6 sierpnia 2019 roku.

- Rok 2015 był niezwykle pracowity dla Grupy Robyg. Spółka zakupiła lub podpisała przedwstępne umowy nabycia 6 terenów inwestycyjnych za łączną kwotę ok. 130 mln zł w Warszawie i w Gdańsku, które pozwolą na wybudowanie ok. 3500 mieszkań. W pierwszym półroczu 2015 roku Grupa osiągnęła kontraktację na poziomie 1131 lokali. Wynik ten w perspektywie udanego roku daje nadzieję na wyrównanie, a nawet przewyższenie ubiegłorocznej, rekordowej w historii spółki kontraktacji na poziomie 2118 lokali netto. Ponadto w 2015 roku Grupa Robyg wyemitowała obligacje serii M i N na łączną kwotę 80 mln złotych i dokonała przedterminowego wykupu obligacji serii J. Zgodnie z założoną strategią spółka systematycznie uzupełnia bank ziemi w Warszawie i Gdańsku oraz nieustannie wzbogaca ofertę dostępnych lokali w oparciu o najnowsze trendy na rynku nieruchomości mieszkaniowych oraz potrzeby klientów – powiedział Oscar Kazanelson, przewodniczący Rady Nadzorczej Robyg.

W 2015 roku Grupa Robyg nabyła lub podpisała umowy przedwstępne nabycia w Warszawie i Gdańsku 6 terenów inwestycyjnych za łączną kwotę ok. 130 mln zł. Na warszawskim Bemowie kupiła 3 działki o łącznej powierzchni ponad 81 tys. mkw., które pozwolą na wybudowanie ok. 1650 lokali mieszkalnych i komercyjnych. W warszawskiej dzielnicy Ursus nabyła działkę o łącznej powierzchni około 5,3 ha, która pozwoli na wybudowanie około 980 mieszkań. Robyg stał się również posiadaczem 2 działek o łącznej powierzchni ok. 3,16 ha w gdańskich dzielnicach Morena i Zaspa.

Grupa Robyg osiągnęła w I kwartale 2015 roku przychody w wysokości 76 mln zł (110 mln zł wliczając przychody z projektów joint venture) wobec 137,72 mln zł w analogicznym okresie roku 2014. W I kwartale 2015 roku spółka zakontraktowała 534 lokale (po uwzględnieniu rezygnacji) w Warszawie i Gdańsku, a w całym pierwszym półroczu bieżącego roku liczba ta wyniosła 1131 lokali. Zysk netto Grupy w I kwartale 2015 wyniósł 17 mln zł i wzrósł o 74,1% w stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego, natomiast ekonomiczny zysk netto sięgnął 21 mln zł.