Data dodania: 30/11/1999
Termin składania wniosków przez firmy wykonawcze i konsorcja zainteresowane realizacją inwestycji mija 28 lipca br. - poinformowała PAP rzeczniczka rzeszowskiego oddziału GDDKiA Joanna Rarus. Autostrada A-4 na odcinku od węzła Krzyż do węzła Dębica Pustynia będzie przebiegać na obszarze województw małopolskiego i podkarpackiego. Na terenie Małopolski trasa wiedzie przez miasto Tarnów i gminę Lisia Góra; na terenie województwa podkarpackiego - przez gminy: Czarna, Żyraków i Dębica. Firma, która zwycięży w przetargu, będzie musiała wybudować, oprócz pasa drogi - około 34,8 km - również wszystkie obiekty związane z prawidłowym funkcjonowaniem autostrady. Chodzi o budowę m.in. bezkolizyjnych węzłów autostradowych i dwupoziomowych skrzyżowań z drogami poprzecznymi, a także mostów, podziemnych przejść dla pieszych i dla zwierząt - zaznaczyła Rarus. Drugi odcinek autostrady objęty przetargiem, od węzła Dębica Pustynia do węzła Rzeszów Zachodni, ma długość ok. 33,6 km. Trasa przebiega przez podkarpackie gminy: Dębica, Ostrów, Sędziszów Małopolski i Świlcza. Zwycięska firma, podobnie jak w pierwszym przypadku, będzie musiała wybudować dodatkowe obiekty, m.in. 11 wiaduktów drogowych, ekrany akustyczne oraz przebudować urządzenia i sieci gazowe.