Data dodania: 19/11/2020

Szkolenie online - canfor.com.plPrawo Budowlane 2020 – najważniejsze  zmiany

24 listopada 2020r. - online

W dniu 3 marca 2020 r. Prezydent podpisał ustawę o zmianie przepisów Prawa budowlanego. Nowelizacja zakłada duże zmiany w całym procesie inwestycyjnym. Szczególny nacisk podczas szkolenia zostanie położony na praktyczne ujęcie tematu i zapoznanie z najnowszym orzecznictwem. Odpowiemy Państwu m.in. na pytania, jak można zgodnie z nowym Prawem budowlanym zalegalizować samowolę budowlaną oraz czy zmiana przepisów może zablokować realizację niektórych inwestycji.

Zapraszamy do udziału w szkoleniu nt. prawa budowlanego

Na szkolenie zapraszamy:

- kierowników i specjalistów działów inwestycji

- pracowników administracji publicznej uczestniczących w procesie budowlanym

- osoby odpowiedzialne za utrzymanie i eksploatację obiektów budowlanych

- pracowników z firm deweloperskich, budowlanych i projektowych

- wszystkie osoby które stosują przepisy prawa budowlanego w praktyce

PROGRAM

 1. Zarys nowelizacji prawa budowlanego 2018-2020.
 2. Kluczowe pojęcia w prawie budowlanym i ich znaczenie dla procesu budowlanego.
 3. Tytuł prawny do nieruchomości na cele budowlane.   
 4. Postępowanie poprzedzające rozpoczęcie robót budowlanych (kiedy wystarczy zgłoszenie robót budowlanych, a kiedy wymagane jest pozwolenie na budowę – właściwe procedury po zmianach prawa budowlanego).
 5. Odstąpienie od zatwierdzonego projektu budowlanego i obowiązek uzyskania zamiennego pozwolenia na budowę, z uwzględnieniem nowych regulacji.
 6. Wstrzymanie / wznowienie budowy, wygaśnięcie pozwolenia na budowę. Możliwość i tryb przeniesienia pozwolenia na budowę.
 7. Obowiązki uczestników procesu budowlanego po zmianach prawa budowlanego.
 8. Dokumentacja budowy, w tym dziennik budowy.
 9. Przystąpienie do użytkowania obiektu budowlanego (kiedy wystarczy zawiadomienie o zakończeniu robót budowlanych, a kiedy wymagane jest pozwolenie na użytkowanie – właściwe procedury po zmianach prawa budowlanego).
 10. Zarys planowanych zmian prawa budowlanego.
 11. Pytania i panel dyskusyjny.

     
Więcej informacji: 

tel.: +48 22 633 03 28

www.canfor.com.pl