Data dodania: 17/08/2009

W ubiegłym roku administracja rządowa zapoczątkowała wszystkie przedsięwzięcia przewidziane w I etapie ramowego harmonogramu działań dla wdrożenia w Polsce energetyki jądrowej - wynika ze sprawozdania, jakie Międzyresortowemu Zespołowi ds. Polskiej Energetyki Jądrowej przedstawiła wiceminister gospodarki Hanna Trojanowska.

Zgodnie z założeniami harmonogramu, do końca tego roku powinien zostać opracowany i przyjęty przez Radę Ministrów Program polskiej energetyki jądrowej. - W końcowej fazie przygotowań są projekty założeń do ustaw, które określą ramy funkcjonowania sektora - poinformowała Trojanowska. Nowe przepisy uregulują takie obszary jak: proces inwestycyjny, gospodarka wypalonym paliwem, likwidacja obiektów jądrowych, komunikacja ze społeczeństwem czy bezpieczeństwo jądrowe i ochrona radiologiczna. - Aby możliwe stało się uruchomienie pierwszej elektrowni jądrowej w 2020 roku przepisy te powinny wejść w życie w przyszłym roku - wyjaśniła.

Zmiany prawne pozwolą także wdrożyć docelowy model funkcjonowania sektora jądrowego w Polsce. Ministerstwo Gospodarki, korzystając z doświadczeń innych krajów, chce powołać Agencję Energetyki Jądrowej, której zadaniem będzie przede wszystkim koordynowanie realizacji strategii rozwoju energetyki jądrowej. Państwowa Agencja Atomistyki podjęła zaś przygotowania do pełnienia roli niezależnego i profesjonalnego dozoru jądrowego i radiologicznego. Na czele urzędu dozoru stanie pięcioosobowa komisja.

Niezwykle ważnym elementem wdrażania energetyki jądrowej w naszym kraju jest przygotowywanie zaplecza kadrowego. - Zawarliśmy dwustronną umowę z francuską Komisją Energetyki Jądrowej, na mocy której rozpoczęliśmy proces szkolenia tzw. edukatorów, czyli przyszłych wykładowców przedmiotów jądrowych na uczelniach wyższych - powiedziała wiceminister gospodarki. W roku bieżącym szkolenia będą kontynuowane.

W opinii Pełnomocnik Rządu dla pomyślnego wdrożenia energetyki jądrowej w naszym kraju nieodzowna jest pomoc międzynarodowych instytucji, dysponujących odpowiednią wiedzą i doświadczeniem. Polska należy już do Międzynarodowej Agencji Energii Atomowej. - Jako członek Agencji jesteśmy sygnatariuszem wszystkich międzynarodowych instrumentów prawnych powstałych pod jej auspicjami dotyczących kwestii bezpieczeństwa. Zabiegamy także o członkostwo w Agencji Energii Jądrowej przy OECD (NEA) - poinformowała wiceminister. Kraje członkowskie opowiedziały się już za rozpoczęciem procedury aplikacyjnej.

Wiceminister Trojanowska poinformowała, że wskazana przez rząd jako główny inwestor Polska Grupa Energetyczna także pracuje nad uwarunkowaniami wdrożenia nowoczesnych technologii jądrowych oferowanych przez światowych liderów w tej dziedzinie. Firma podpisała już umowy o współpracy m.in. z EDF, General Electric i Westinghouse.

Przypomnijmy: ramowy harmonogram działań dla wdrożenia energetyki jądrowej w Polsce został przyjęty przez Radę Ministrów 11 sierpnia 2009 roku. Obejmuje cztery etapy, w których odrębnie określono działania administracji rządowej i działania inwestora:

Etap I - do 31 grudnia 2010: opracowanie i przyjęcie przez Radę Ministrów Programu polskiej energetyki jądrowej, a tym samym ostateczne przesądzenie o wdrożeniu energetyki jądrowej w Polsce, w oparciu o pożądany zakres i tempo rozwoju energetyki jądrowej i towarzyszącej infrastruktury;

Etap II - 1 stycznia 2011 - 31 grudnia 2013: ustalenie lokalizacji i zawarcie kontraktu na budowę pierwszej elektrowni jądrowej;

Etap III - 1 stycznia 2014 - 31 grudnia 2015: wykonanie projektu technicznego i uzyskanie wszystkich wymaganych uzgodnień;

Etap IV - 1 stycznia 2016 - 31 grudnia 2020: budowa pierwszej elektrowni jądrowej.

ŹRÓDŁO: MG

ŹRÓDŁO FOT.: PGE