Data dodania: 10/01/2019

W 2018 r. Polnord - na podstawie umów przedwstępnych i rezerwacyjnych, uwzględniając anulacje - zakontraktował 836 lokali wobec 1 389 lokali w rekordowym 2017 r. W czwartym kwartale sprzedano zaledwie 83 mieszkania. Zarząd spółki pracuje nad nową strategia, która ma zostać zaprezentowana w połowie roku.

Od stycznia do grudnia ubiegłego roku w Grupie Polnord przeniesiono na klientów aktami notarialnymi własność 968 lokali (910 lokali w 2017 r.). W IV kwartale 2018 r. sprzedaż Grupy wyniosła 83 lokale (355 w IV kwartale 2017 r., 256 w III kwartale 2018 r.). W przychodach ze sprzedaży ostatnich trzech miesięcy 2018 r. Grupa ujmie 340 mieszkań (516 w IV kwartale 2017 r., 140 w III kwartale 2018 r.), a w wyniku finansowym 359 mieszkań (574 w IV kwartale 2017 r., 141 w III kwartale 2018 r.).

- Rok 2018 niewątpliwie był trudnym okresem dla deweloperów, którzy musieli zmierzyć się z poszerzającym się katalogiem zagrożeń dla dalszego rozwoju branży. Rosnące ceny usług budowlanych oraz przedłużający się czas związany z pozyskiwaniem decyzji administracyjnych spowodowały konieczność rekalkulacji budżetów, co doprowadziło do przesunięć w harmonogramach wielu projektów planowanych przez spółki deweloperskie i wpłynęło na realizowaną przez nie przedsprzedaż mieszkań. Jak już komunikowaliśmy, Grupa Polnord prowadzi obecnie wnikliwe analizy rentowności wszystkich projektów. Koncentrujemy się na marży, nie zaś na wolumenie. Priorytetowym zadaniem - funkcjonującego od 1 grudnia 2018 r. w pełnym, docelowym składzie zarządu - jest przygotowanie wysokomarżowych projektów na kolejne lata. Rozpoczęły się już prace nad aktualizacją strategii spółki, która ma wytyczyć główne kierunki jej rozwoju - komentuje Marcin Gomoła, prezes Polnordu. Jak dodaje, zarząd spółki zaprezentuje nową strategię w połowie 2019 r.