Data dodania: 01/10/2019

W pierwszym półroczu br. Grupa Kapitałowa Polnord osiągnęła 63,5 mln zł przychodów i stratę netto. To zacznie słabszy wynik od analogicznego okresu ubiegłego roku. Sprzedaż kilku nieruchomości pozwoliła zmniejszyć zadłużenie.

W I półroczu 2018 r. Polnord wypracował 143,1 mln zł skonsolidowanych przychodów, co było efektem rozpoznania 489 lokali. W okresie styczeń-czerwiec 2018 r. Grupa Polnord odnotowała stratę netto na poziomie 24,8 mln zł, w analogicznym okresie br. strata wyniosła 47,9 mln zł. Na koniec pierwszego półrocza 2019 r. Grupa rozpoznała w wyniku finansowym 296 lokali przy ofercie wynoszącej 461 lokali.

Do końca 2019 r. Polnord planuje wprowadzenie do oferty ok. 46 tys. mkw. powierzchni użytkowej mieszkalnej (PUM), na którą złoży się 1058 jednostek. Obecnie spółka posiada w swoim portfelu – w ramach gruntów przeznaczonych do realizacji w najbliższych latach – działki o powierzchni ok. 315 tys. mkw. na których planowana jest budowa ok. 227 tys. mkw. PUM/GLA (powierzchnia najmu brutto). Ponadto portfel spółki na koniec pierwszego półrocza 2019 r. obejmował dodatkowo 882 tys. mkw. gruntów możliwych do zabudowy w kolejnych latach.

Spółka sprzedała w tym roku dwa biurowce w Wilanowie (całość transakcji zostanie ujęta w sprawozdaniu za trzeci kwartał 2019 roku, czyli zgodnie z datą sprzedaży – lipiec 2019 r.), lokal użytkowy przy Al. Sikorskiego 11 w Warszawie, a także nieruchomości przy ul. Senatorskiej w Łodzi za łączną kwotę 147,1 mln zł. Transakcje pozwoliły na zmniejszenie poziomu zadłużenia Grupy o kwotę 80,3 mln zł, zwiększenia płynności i realizacji bieżących projektów.