Data dodania: 14/03/2019

Polimex-Mostostal i Politechnika Warszawska zawarły porozumienie o współpracy naukowo-technicznej. Obejmie ona projekty edukacyjne, rozwojowe, inwestycyjne i modernizacyjne.

Porozumienie o współpracy naukowo-technicznej podpisali prof. dr hab. inż. Jan Szmidt - rektor Politechniki Warszawskiej, Krzysztof Figat - prezes zarządu Polimex-Mostostal oraz Przemysław Janiszewski, wiceprezes Polimeksu. - Podpisane dziś porozumienie otwiera nowy rozdział we współpracy Grupy Kapitałowej Polimex Mostostal z najlepszą uczelnią techniczną w Polsce. Będziemy skupiać się na najefektywniejszym wykorzystaniu potencjału naukowo-badawczego Politechniki Warszawskiej i doświadczenia technicznego spółek z naszej Grupy Kapitałowej do unowocześniania i podnoszenia poziomu kształcenia studentów w kluczowych dla nas obszarach budownictwa, energetyki, petrochemii i gazu, infrastruktury, produkcji, szeroko rozumianego engineeringu, projektowania oraz ochrony środowiska - powiedział Krzysztof Figat, prezes zarządu Polimex-Mostostal.

Przewidziana jest również wymiana doświadczeń pomiędzy Uczelnią a spółkami z Grupy Kapitałowej Polimex Mostostal - m. in. Polimex Energetyka, Polimex Infrastruktura, Polimex Budownictwo, Naftoremont-Naftobudowa i Mostostal Siedlce.

Połączenie potencjału naukowo-badawczego z praktyczną wiedzą i doświadczeniem jednego z liderów firm inżynieryjno-wykonawczych w Polsce, pozwolą rozwijać kompetencje i promować najlepsze praktyki w branży budowlanej, energetycznej, nafty, chemii i gazu oraz produkcji. Planowana jest współpraca w wielu obszarach, przy projektach edukacyjnych, rozwojowych, inwestycyjnych i modernizacyjnych.

Współpraca będzie realizowana poprzez budowę sieci kontaktów w obszarze budownictwa, energetyki, petrochemii i gazu, infrastruktury, produkcji, szeroko rozumianego engineeringu, projektowania oraz ochrony środowiska. W planach przewidzianych jest wiele projektów aktywizujących i integrujących firmy z branży, studentów i absolwentów uczelni, a także organizowanie seminariów i konferencji, służących wymianie doświadczeń i promocji wspólnych osiągnięć.

W ramach zainicjowanej współpracy Polimex-Mostostal chce bezpośrednio uczestniczyć w procesie kształcenia przyszłej kadry pod kątem zapotrzebowania kompetencyjnego spółki. Porozumienie Politechniki Warszawskiej z Grupą Kapitałową Polimex Mostostal ma zaowocować, w niedalekiej przyszłości, m.in. stażami i praktykami dla studentów Politechniki, których Polimex-Mostostal chętnie zatrudni.

Podpisane porozumienie zakłada realizowanie programów stypendialnych dla najlepszych studentów i absolwentów uczelni, jako inwestycję na rzecz tworzenia zaplecza kompetentnej kadry przyszłych pracowników. Zakłada również współpracę przy organizacji kursów szkoleniowych i studiów podyplomowych.