Data dodania: 06/04/2021

PKP Polskie Linie Kolejowe ogłosiły przetarg na wykonanie wiaduktu, który planowany jest w Kobyłce i usprawni przejazd między dzielnicami obok linii Warszawa – Białystok.

Wiadukt w Kobyłce pod Warszawą. Wiz. PKP PLK


Nowy wiadukt drogowy powstanie niedaleko przystanku kolejowego Kobyłka Ossów (w ciągu ul. Poniatowskiego i Napoleona) i zastąpi skrzyżowanie w poziomie szyn. Możliwy będzie bezpieczny przejazd i przejście nad torami - szybsza i bezpieczniejsza komunikacja pomiędzy dzielnicami miasta. Obiekt będzie miał 60 m długości i jezdnię o szerokości 7 metrów (po jednym pasie w każdą stronę). Piesi skorzystają z chodnika, a dla rowerzystów przewidziano ścieżkę rowerową. Przebudowane zostaną przyległe odcinki ulic m.in. ul. Jasińskiego. Przewidziano dwa ronda z infrastrukturą dla pieszych i rowerzystów.

W przetargu na realizację inwestycji wykonawcy mogą składać oferty do 12 maja. Projekt będzie prowadzony w formule „buduj”, a prace będą realizowane w terminie 12-16 miesięcy od dnia podpisania umowy.

Projekt „Prace na linii E75 na odcinku Sadowne – Czyżew wraz z robotami pozostałymi na odcinku Warszawa Rembertów - Sadowne” zapewnia budowę 11 obiektów, które zwiększą poziom bezpieczeństwa w ruchu kolejowym. Poza wiaduktem drogowym i planowanym wiaduktem kolejowym w Kobyłce to: wiadukty drogowe w Łochowie, Łochowie-Jasiorówce, Toporze, Małkini, Tłuszczu i Mokrej Wsi, przejścia podziemne w Jasienicy Mazowieckiej, Łochowie oraz tunel drogowy w Zielonce. Inwestycja w Kobyłce współfinansowana jest ze środków unijnego instrumentu CEF „Łącząc Europę”.