Data dodania: 07/06/2021

Konsorcjum dwóch spółek Unibepu podpisało umowę z Gminą Małkinia Górna na budowę mieszkań komunalnych w formule partnerstwa publiczno – prywatnego. Jest to pierwsza w Polsce umowa w formule PPP na mieszkania komunalne. W Gminie Małkinia Górna powstanie ich ponad 40.

Zgodnie z kontaktem Unibep zaprojektuje i wykona w technologii modułowej budynek komunalny, w którym znajdą się 44 lokale mieszkalne. Budynek znajdzie się w miejscowości Małkinia Górna. Po wybudowaniu spółka będzie świadczyła usługi utrzymania dla inwestycji. 

Inwestycja zostanie wykonana w technologii drewnianej, a produkcja budynku zrealizowana w Fabryce Domów Modułowych Unihouse w Bielsku Podlaskim.

Wkładem własnym gminy jest udostępnienie nieruchomości gruntowych, na których realizowana będzie inwestycja. Finansowanie inwestycji zostanie zapewnione przez Grupę Unibep w postaci środków własnych lub finansowania zewnętrznego.

Etap realizacji inwestycji potrwa 24 miesiące od dnia zawarcia umowy. Po tym okresie rozpocznie się etap utrzymania trwający 120 miesięcy od dnia zakończenia robót. Łączna wartość wynagrodzenia wynosi ok. 9,1 mln zł netto. Wynagrodzenie będzie płatne odrębnie za etap robót oraz za etap utrzymania w równych miesięcznych ratach przez okres kolejnych 10 lat, począwszy od zakończenia prac budowlanych.