Data dodania: 08/02/2018

Pekabex Bet, spółka zależna Poznańskiej Korporacji Budowlanej Pekabex, podpisała z Accolade PL VII umowę na wybudowanie trzech hal w ramach projektu Panattoni Park Białystok w Białymstoku.

 

Kontrakt dotyczy budowy w dwóch etapach hal BU01, BU02 oraz hali BU03 wraz z drogą dojazdową i infrastrukturą towarzysząca. Pekabex Bet wykona również przedłużenie oraz przebudowę ulicy Aksamitnej. Wynagrodzenie ryczałtowe za realizację kontraktu wynosi łącznie 14.400.208,68 euro bez VAT -u. Pierwszy etap budowy ma zakończyć się do 30 sierpnia 2018 roku, natomiast drugi – do 16 sierpnia.

 

Pekabex Bet jest zobowiązany do dostarczenia gwarancji bankowej z tytułu zabezpieczenia prawidłowego wykonania wszelkich prac, a także prawidłowego wykonania obowiązków wynikających z rękojmi i udzielonej gwarancji umowy na kwotę stanowiącą 5% ceny kontraktu netto umownego na okres 5 lat.

 

Projekt Panattoni Park Białystok, o powierzchni 40 620 mkw., składać się będzie z trzech budynków liczących kolejno: 3 818 mkw., 22 321 mkw. i 14 481 mkw. Centrum logistyczne o charakterze multi-tenant jest opracowane dla najemców reprezentujących różne branże – od logistyków po małą produkcję.