Data dodania: 09/04/2019

Robyg podsumował sprzedaż w pierwszym kwartale br. Deweloper zakontraktował 600 lokali brutto. Przez kłopoty z pozwoleniem na budowę osiedla Young City 2, 140 umów rezerwacyjnych zostało rozwiązanych.

W pierwszych trzech miesiącach br. spółka zakontraktowała 600 lokali brutto w Warszawie, Wrocławiu i Gdańsku. W związku z przedłużającymi się procedurami administracyjnymi deweloper nie otrzymał pozwolenia na budowę projektu Young City 2. Jednocześnie niezbędne były dodatkowe aranżacje w związku z II linią metra – Grupa podjęła więc decyzję o rozwiązaniu 140 umów rezerwacyjnych na mieszkania w tym projekcie. Tym samym kontraktacja netto spółki wyniosła 472 lokale.

Jak szacuje zarząd spółki Robyg, w całym 2019 roku – przy zachowaniu dotychczasowych tendencji rynkowych – kontraktacja powinna osiągnąć poziom około 2700 lokali, czyli więcej niż w roku 2018, w którym sprzedano 2520 mieszkań. Deweloper planuje przekazać klientom 2800-3000 lokali. Obecnie w budowie jest około 2900 mieszkań, a pełna oferta w Warszawie, Gdańsku i Wrocławiu łącznie to ponad 2600 jednostek.

Grupa Robyg w 2018 roku odnotowała przychody w wysokości ponad 1 mld zł – co oznacza wzrost o ponad 40% rok do roku i uwzględnia wpływy z przekazania ponad 2700 lokali. Zysk netto przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej wyniósł 134 mln zł, czyli o 21% więcej niż w 2017 roku.

W 2018 roku Grupa sprzedała 2520 lokali. W ubiegłym roku Robyg kupił grunty o wartości około 200 mln zł, pozwalające na wybudowanie ponad 4000 lokali. W tym roku Grupa zamierza kontynuować rozszerzanie banku ziemi co najmniej o tereny umożliwiające wybudowanie liczby lokali na poziomie rocznej kontraktacji.