Data dodania: 15/10/2020

Rozpoczęły się prace budowlane na jednym z trzech i jednocześnie ostatnim fragmencie międzynarodowego szlaku Via Baltica w woj. warmińsko-mazurskim. Budowa prawie 30 km odcinka pochłonie 680 mln zł.

W ramach budowy S61 Ełk Południe - Wysokie powstanie 2-jezdniowa droga ekspresowa, wraz z łącznikiem do obwodnicy Ełku w ciągu S16 o łącznej długości 22,9 km. W planach jest także remont dróg lokalnych oraz budowa urządzeń ochrony środowiska. W ramach inwestycji powstaną m.in. 24 obiekty inżynierskie oraz węzeł Ełk Wschód. Ze względu na przewidywany wysoki poziom ruchu pojazdów ciężarowych, konstrukcja drogi zostanie wykonana z betonu cementowego.

Wykonawcą S61 Ełk Południe - Wysokie jest konsorcjum firm Trakcja PRKiI, Mostostal Warszawa oraz Przedsiębiorstwo Eksploatacji Ulic i Mostów. Wartość kontraktu to 686 mln zł. Po wydaniu przez Wojewodę Warmińsko-Mazurskiego decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (ZRID) wykonawca rozpoczął prace przygotowawcze i odhumusowanie terenu. Kierowcy pojadą nowym odcinkiem drogi ekspresowej S61 w 2022 r.

Budowę drogi ekspresowej S61 województwie warmińsko-mazurskim, pomiędzy miejscowościami Szczuczyn i Raczki, podzielono na trzy odcinki realizacyjne. Na wszystkich toczą się już prace budowlane. Odcinek Szczuczyn - węzeł Ełk Południe będzie liczył 23,3 km,  odcinek węzeł Wysokie - Raczki będzie miał ok. 20,2 km długości, zaś ostatni fragment to omawiany powyżej Ełk Południe - węzeł Wysokie. Warmińsko-mazurskie fragmenty S61 to łącznie 66 km trasy Via Baltica, która w Polsce będzie prowadzić od S8 w okolicach Ostrowi Mazowieckiej do granicy z Litwą w Budziskach. Zakończenie prac na odcinkach S61 Wysokie - Raczki oraz Szczuczyn - Ełk Południe jest planowane w II połowie 2021 r.