Data dodania: 26/06/2020

Na terenie budowy nowej dwujezdniowej drogi z Rdzawki do Nowego Targu odbyło się symboliczne wbicie łopaty. Realizacja ponad 16 km trasy pochłonie ponad 880 mln zł. Wykonawcą inwestycji jest Intercor.

W ramach inwestycji, realizowanej w trybie „projektuj i buduj”, powstanie dwujezdniowa droga klasy GP (droga główna ruchu przyspieszonego), o długości ponad 16 km, szerokości jezdni 2x3,50 m z czterema węzłami drogowymi: Obidowa, Klikuszowa, Nowy Targ Zachód, Nowy Targ Południe oraz 27 obiektami inżynierskimi do których należą mosty i wiadukty. Najdłuższy wiadukt powstanie w Nowym Targu i będzie miał 850 m długości. Drugi co do wielkości obiekt znajdzie się w miejscowości Lasek - będzie miał prawie 690 m długości.

Intercor wybuduje także drogi obsługujące tereny przyległe do inwestycji, infrastruktura dla pieszych i rowerzystów, kanalizacja i odwodnienie, urządzenia ochrony środowiska - ekrany akustyczne i przejścia dla zwierząt oraz zostanie przebudowana infrastruktura techniczna.

Nowa trasa pozwoli na sprawniejszą i łatwiejszą komunikację, upłynni ruch, zapewni komfort i bezpieczeństwo mieszkańcom Małopolski. Łączny koszt inwestycji wyniesie ponad 880 mln i jest finansowany ze środków budżetu państwa. Zakończenie budowy zaplanowano na jesień 2023 r.