Data dodania: 11/02/2019

Tramwaje Śląskie wdrażają swój projekt inwestycyjny. Spółka podpisała umowę na modernizację torowiska wzdłuż ul. Powstańców Śląskich i ul. Religi w Zabrzu. Wykonawcą jest konsorcjum firm KZN Rail i SPAW-TOR.

Kontrakt obejmuje przebudowę infrastruktury tramwajowej w Zabrzu, wzdłuż ul. Powstańców Śląskich i ul. Religi od ul. Wolności do skrzyżowania z ul. Stalmacha. Modernizacja obejmie ok. 1650 metrów toru pojedynczego wraz siecią trakcyjną, przebudowę sieci teletechnicznych, kanalizacji, sieci wodociągowej, sieci elektroenergetycznych, przebudowę oświetlenia ulicznego oraz przejazdów drogowo-torowych. Całość prac ma kosztować ok. 23,5 mln zł netto.

Prace wzdłuż ul. Powstańców Śląskich i ul. Religi będą mogły się rozpocząć w marcu.  Roboty budowlane prowadzone będą przy utrzymanym ruchu tramwajów po jednym torze. Wykonawca - konsorcjum KZN Rail i SPAW-TOR - ma czas na realizację inwestycji do połowy grudnia 2019 roku.