Data dodania: 30/06/2020

Brama Browarów i Plac Śniadaniowy są już gotowe. Na terenie Browarów Warszawskich powstanie pięć nowych, wypełnionych różnorodną roślinnością, miejskich placów. W planach jest także woonerf, a teren inwestycji - blisko 4,5 ha porośnie ponad 230 dużych drzew.


Inwestycja Echo Investment znajduje się na warszawskiej Woli, w kwartale ulic Grzybowskiej, Krochmalnej, Wroniej i Chłodnej. Zaawansowane prace wykończeniowe prowadzone są w biurowcu Biura przy Warzelni, budynku Apartamentów przy Warzelni oraz budynku mieszkań na wynajem Resi4Rent. Trwa rewitalizacja XIX-wiecznej Warzelni, piwnic Leżakowni, a także niewielkiego budynku dawnego Laboratorium. Deweloper zadba również o przestrzeń publiczną. Dwa z pięciu planowanych placów miejskich są już gotowe. To plac Brama Browarów przed budynkiem Biur przy Bramie od ul. Grzybowskiej oraz ukryty w sąsiedztwie budynków mieszkaniowych Plac Śniadaniowy. W planach ma również stworzenie woonerfu, czyli ulicy na której pierwszeństwo przed samochodami mają piesi i rowerzyści.

– Od początku naszym założeniem było, że najważniejsze rzeczy w Browarach Warszawskich będą się działy pomiędzy budynkami: na skwerach, placach, w restauracjach i na ulicach. Dlatego tak wiele wysiłku wkładamy w przestrzeń publiczną, która musi zapraszać do przebywania w niej, a także wyznaczać standardy dobrego projektowania miasta przyjaznego dla człowieka. Czujemy się współodpowiedzialni za to, jak rozwija się Warszawa i jakie wyzwania stoją przed współtwórcami przestrzeni społecznych - mówi Michał Gerwat, dyrektor projektu Browary Warszawskie.

Największym placem Browarów Warszawskich będzie Rynek Warzelni, w którego centrum znajdują się XIX-wieczna Warzelnia oraz budynek Apartamentów przy Warzelni. Jedną trzecią jego powierzchni zazieleni miejski lasek brzozowy. Na rynku zaprojektowana jest fontanna, której strumienie wody odwzorują układ łukowych sklepień Leżakowni. W tym miejscu rozpocznie swój bieg „rurociąg” – kortenowa instalacja użytkowo-artystyczna, która oplecie rynek oraz woonerf Haberbuscha i Schielego, nawiązując do dawnej produkcji piwa. Sąsiadujący plac - Dziedziniec Laboratorium pokryje kwietna łąka, brzozy oraz krzewy. 


Najbardziej zielonym miejscem Browarów Warszawskich będzie Ogród Centralny, położony nad Leżakownią. Echo Investment posadzi tu około 60 drzew i krzewów – m.in. czereśnię ptasią, dęby błotne oraz krzewy soliterowe. Całość dopełni łąka kwietna z mieszanką bylin i traw ozdobnych. Przy wejściu do Leżakowni, poniżej Ogrodu Centralnego, powstanie Plac Dolny, który wprowadzi gości pod zabytkowe kolebki zamienione na halę jedzeniową.

Na całym terenie Browarów Warszawskich, który ma blisko 4,5 ha, wsadzonych zostanie ponad 230 dużych drzew. Dendrolodzy zarekomendowali gatunki, które dobrze czują się w miejskich warunkach, jak na przykład dęby błotne, brzozy pożyteczne, graby pospolite, wiśnie jednońskie, czereśnie ptasie, a także platan i ambrowiec amerykański. Tereny zielone – drzewa, trawniki, łąki, skwerki z trawami i bylinami oraz zielone dachy niektórych budynków - zajmą łącznie blisko 1,8 ha. Browary Warszawskie będą gotowe do odwiedzenia już pod koniec 2020 roku.