Data dodania: 23/11/2021

Coraz bliżej pierwszy dzień obrotu akcjami Murapolu. Deweloper opublikował prospekt w ramach pierwszej publicznej oferty akcji spółki oraz ich wprowadzenia do obrotu na rynku podstawowym Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie. Oferta obejmuje do 14.280.000 istniejących akcji, stanowiących do 35% kapitału zakładowego Murapolu.

Od 2022 r. Murapol planuje przekazywać klientom nawet 4200 lokali rocznie.

– Zatwierdzenie prospektu przez Komisję Papierów Wartościowych, jego publikacja i rozpoczęcie publicznej oferty akcji to kolejny krok w drodze Murapol na Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie. Inwestorom dajemy możliwość zainwestowania w spółkę z atrakcyjnej branży, o ogólnopolskiej skali działalności oraz wysokim potencjale zarówno w segmencie sprzedaży mieszkań klientom detalicznym, jak i w nowym, rozwijającym się  segmencie PRS, dla którego Grupa Murapol dostarczać będzie lokale. Wysoka marżowość realizowanych inwestycji, wypracowany model nabywania gruntów oraz unikatowy, pionowo zintegrowany model biznesowy umożliwiający pozostawianie marż w Grupie, przekładają się na istotną zdolność do wypłaty dywidend. Jeśli warunki rynkowe będą sprzyjające, jeszcze w tym roku dołączymy do spółek notowanych na GPW. Jestem przekonany, że w kolejnych latach będziemy kontynuować umacnianie naszej wiodącej pozycji na polskim rynku deweloperskim, a dla inwestorów giełdowych Murapol będzie pożądanym przykładem połączenia spółki wzrostowej i dywidendowej – powiedział Nikodem Iskra, prezes Murapolu.

Oferta obejmuje do 14.280.000 istniejących akcji, stanowiących do 35% kapitału zakładowego spółki, należących do jej większościowego akcjonariusza - AEREF V PL Investment S.à r.l. kontrolowanego przez fundusze zarządzane przez Real Estate Group należącą do Ares Management Corporation. Inwestorzy indywidualni mogą składać zapisy na akcje spółki od 23 do 29 listopada 2021 r., po cenie maksymalnej ustalonej na 40 zł za akcję. Ostateczna cena i ostateczna liczba akcji oferowanych zostaną ustalone do 30 listopada br. Ok. 8 grudnia 2021 r. spodziewany jest pierwszy dzień obrotu akcjami spółki na GPW.


Murapol działa na rynku mieszkaniowym od ponad 20 lat, do tej pory deweloper zrealizował 70 wieloetapowych inwestycji, w ramach których powstały 324 budynki obejmujące łącznie blisko 20 tys. lokali. Mapa inwestycji, rozumiana jako inwestycje zrealizowane, w budowie lub w przygotowaniu, obejmuje 17 miast w Polsce (wg stanu na koniec września 2021 r.), zarówno największe aglomeracje, w tym Warszawę, Kraków, Wrocław, Trójmiasto, aglomerację śląską, Poznań i Łódź, jak i mniejsze miasta regionalne, takie jak Bydgoszcz czy Toruń. Na koniec września 2021 r. bank ziemi spółki obejmował nieruchomości umożliwiające wybudowanie ponad 19,9 tys. lokali o łącznej powierzchni użytkowej ponad 881 tys. mkw.

W latach 2018-2020 przychody Grupy Murapol ze sprzedaży lokali wzrosły z 603,1 mln zł do 836,2 mln zł, co oznacza średni roczny wzrost na poziomie 17,7%. W tym samym okresie skorygowany zysk brutto ze sprzedaży zwiększył się ze 189,0 mln zł do 265,2 mln zł (wzrost o 18,5%), natomiast skorygowana EBITDA wzrosła ze 135,5 mln zł do 195,3 mln zł (+20,1%).

W okresie pierwszych 9 miesięcy 2021 r. łączne przychody ze sprzedaży mieszkań (w tym przychody z PRS) wyniosły 715,3 mln zł, co oznacza wzrost o 3,0% w porównaniu z analogicznym okresem 2020 r. Skorygowany zysk brutto ze sprzedaży w tym okresie sięgnął 260,5 mln zł (+17,0% r/r), natomiast skorygowana EBITDA wyniosła 225,7 mln zł (+31,3% r/r).

Strategia Murapolu zakłada osiągnięcie 3200 – 4200 lokali przekazywanych klientom rocznie (bez uwzględnienia mieszkań budowanych na rzecz PRS) począwszy od 2022 r. Grupa Murapol planuje ponadto wykorzystać możliwości wzrostu płynące z rozwijającego się rynku PRS.