Data dodania: 26/06/2020

PKP Polskie Linie Kolejowe zmodernizują ostatni odcinek linii Warszawa – Białystok do prędkości 200 km na godzinę. Przebudowie zostanie poddanych ponad 71 km kolejowej trasy i 5 stacji. Prace będą prowadzone w latach 2020 – 2023.

PKP Polskie Linie Kolejowe podpisały umowę za ponad 3,3 mld zł netto na prace na odcinku Czyżew – Białystok. To ostatni fragment modernizowanej linii z Warszawy do stolicy Podlasia, na międzynarodowej trasie kolejowej Rail Baltica. Pociągi pasażerskie zwiększą prędkość do 200 km, a stacje i przystanki będą dostępne dla wszystkich podróżnych. Podróż najszybszym pociągiem z Białegostoku do Warszawy wyniesie poniżej 90 min. Wyższy poziom bezpieczeństwa w ruchu kolejowym i drogowych zapewnią bezkolizyjne skrzyżowania. Wzrośnie także przepustowość linii, co umożliwi uruchomienie większej liczby połączeń.

Wykonawcą inwestycji jest konsorcjum firm: Przedsiębiorstwo Usług Technicznych Intercor, Stecol Corporation oraz Sinohydro Corporation Limited. Prace, które zakończą się w 2023 roku, na odcinku Czyżew-Białystok obejmą kompleksową modernizację ponad 71 km linii. Zmodernizowanych zostanie 5 stacji: Czyżew, Szepietowo, Łapy, Racibory i Białystok oraz wybudowana zostanie nowa stacja Baciuty (obecnie przystanek). Przebudowanych zostanie także 11 przystanków: Kity, Dąbrowa Łazy, Szymbory, Jabłoń Kościelna, Zdrody Nowe, Łapy Osse, Uhowo, Bojary, Trypucie, Niewodnica, Klepacze. Wszystkie stacje i przystanki zostaną dostosowane do obsługi osób o ograniczonych możliwościach poruszania się. Pomiędzy Czyżwem a Białymstokiem skrzyżowania wielopoziomowe - wiadukty i tunele zastąpią przejścia i przejazdy kolejowo-drogowe. Inwestycja obejmuje budowę 200-metrowego mostu na Narwi między Łapami i Uhowem oraz kilkudziesięciu obiektów inżynieryjnych.

Mieszkańcy Białegostoku zyskają nowy przystanek Białystok Zielone Wzgórza. Na stacji Białystok zbudowane zostaną 4 nowe zadaszone perony. Każdy będzie miał system informacji dla pasażerów. Jeden z peronów będzie obok planowanego przy stacji węzła intermodalnego, co ułatwi łączenie podroży koleją z komunikacją miejską. Znikną kładki nad torami, a z budynku dworca na perony będzie można dostać się tunelem wyposażonym w pochylnie. Sprawny i bezpieczny ruch pociągów zapewni przebudowa układu torowego oraz nowe lokalne centrum sterowania ruchem kolejowym.