Data dodania: 26/07/2022

W tym roku deweloper Matexi Polska powiększył bank ziemi o nieruchomości w Warszawie i Krakowie. Na nowo pozyskanych gruntach powstanie 450 mieszkań. Spółka jest też w trakcie negocjacji dotyczących zakupu kolejnych nieruchomości.


Deweloper Matexi Polska powiększył bank ziemi, obecnie ma grunty pozwalające na budowę 4500 mieszkań


W pierwszej połowie roku bank ziemi Matexi Polska zasiliły nowe grunty na dwóch rynkach: warszawskim i krakowskim, co zwiększyło potencjał inwestycyjny Matexi Polska do łącznie 4 500 lokali na obu rynkach. W Warszawie wzrost zasobów w grunty pozwoli na wybudowanie około 400 nowych mieszkań w takich dzielnicach jak: Wola, Mokotów i Żoliborz. Z kolei w Krakowie deweloper pozyskał nieruchomość pod 50 lokali mieszkalnych - w lokalizacji, w której spółka jest w trakcie realizacji jednego z jej projektów. 


– Dla dewelopera posiadanie banku ziemi pozwala na swobodne planowanie działania na kilka lat naprzód. Jest to pewnego rodzaju zabezpieczenie możliwości ciągłego prowadzenia nowych inwestycji budowlanych, które budujemy niezależnie od sytuacji na rynku. Dzięki temu mamy czas na dokładne projektowanie naszych osiedli oraz elastyczność we wprowadzaniu poszczególnych etapów inwestycji do sprzedaży. Ponadto daje nam to możliwość zaplanowania realizacji projektów mieszkaniowych adekwatnie do terminów wymaganych procedur administracyjnych – powiedział Mirek Bednarek, Regional Business Director w Matexi NV.

Pełen dostęp do informacji o inwestycjach z całej Polski. Wypróbuj bez zobowiązań >>

Większość z zakupionych gruntów jest przedmiotem toczącej się procedury uzyskania pozwolenia na budowę. Na końcowej fazie zakupu znajdują się także inne tereny pod kolejne inwestycje.

– Zakup przez nas gruntów poprzedza bardzo staranna ich selekcja w oparciu o szereg kryteriów dających nam gwarancję wyboru najlepszych działek. Przy tworzeniu banku ziemi bardzo istotne jest zgromadzenie pełnych informacji dotyczących danej lokalizacji, w tym analiza potencjału zabudowy na podstawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego lub decyzji o warunkach zabudowy. Bardzo istotna jest też informacja na temat przyszłych inwestycji w okolicy oraz właściwe zidentyfikowanie grupy docelowej i produktu w danej lokalizacji. To niezbędna wiedza, którą w Matexi Polska zbiera i analizuje zespół specjalistów – co pozwala na wybór i zakup właściwych działek pod funkcjonalne i przyjazne mieszkańcom osiedla – dodał Mirek Bednarek.