Data dodania: 25/06/2020

Warszawski magistrat otrzymał raport wstępny do Studium Technicznego dla trzeciej linii metra, która w pierwszym etapie obejmuje Pragę-Południe. Pełne opracowanie, dotyczące przebiegu rozbudowy podziemnej kolei, powstanie do końca roku.Budowa metra na Pradze-Południe umożliwi sprawną obsługę komunikacyjną osiedli położonych na trasie przebiegu linii: Kamionek, Grochów Centrum, Grochów Kinowa, Grochów-Południe, Gocław. Analiza uwzględniła trzy warianty przebiegu I etapu budowy linii metra M3. Pierwszy przebiega na odcinku: stacja „Stadion Narodowy” – stacja  „Gocław”, wraz ze Stacją Techniczno-Postojową Kozia Górka – zgodnie z wytycznymi zawartymi w Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego m.st. Warszawy (SUiKZP). Wariant drugi odnosi się do trasy stacja „Stadion Narodowy” – stacja „Gocław”, wraz ze Stacją Techniczno-Postojową Kozia Górka – zgodnie z koncepcją prezentowaną przez prezydenta m.st. Warszawy, Rafała Trzaskowskiego. Koncepcję przebiegu trzeciego wariantu zaproponował wykonawca - to przebieg trasy na odcinku: stacja  „Stadion Narodowy” – stacja „Gocław”, wraz ze Stacją Techniczno-Postojową Kozia Górka.

Wyniki wstępnej analizy wariantów przebiegu linii i usytuowania stacji wskazują jednoznacznie jako najkorzystniejszy przebieg linii M3 na Pradze-Południe w lokalizacji: Dworzec Wschodni - wzdłuż ulicy Kijowskiej, na wprost budynku Dworca PKP Warszawa Wschodnia; Mińska - wzdłuż ulicy Podskarbińskiej, na północ od skrzyżowania z ciągiem Stanisławowska-Dwernickiego; Rondo Wiatraczna - po północnej stronie ronda Wiatraczna, wzdłuż ul. Grochowskiej; Ostrobramska - wzdłuż ul. Zamienieckiej, przy skrzyżowaniu z Ostrobramską, Gocław - wzdłuż ul. Fieldorfa, na skrzyżowaniu z ul. Bora-Komorowskiego.

Autorzy opracowania wskazali szereg dylematów i wniosków o charakterze planistycznym i projektowym, które zostaną przeanalizowane w drugiej fazie opracowania.

Do końca roku powstanie pełne opracowanie, dotyczące przebiegu M3 na terenie Pragi-Południe, które zawierać będzie szczegółową analizę porównawczą wariantów.  

Wykonane Studium Techniczne III linii metra dla etapu I - Praga pozwoli na podjęcie kolejnych działań, zmierzających do budowy trzeciej linii metra w Warszawie: badania geologiczne, studium wykonalności, projekty koncepcyjne oraz budowlane.