Data dodania: 05/11/2019

Deweloper podsumował trzeci kwartał br. W tym okresie Dom Development zaksięgował 387,6 mln zł przychodów i 55 mln zł zysku netto. Grupa sprzedała 937 lokali, odnotowując 17 proc. spadek w Warszawie. O 25 proc. spadł udział stołecznych mieszkań w ofercie.

W trzecim kwartale 2019 r. Dom Development wypracował ze sprzedaży 387,6 mln zł (przyrost o 46% r/r) oraz 55 mln zł zysku netto - co oznacza 151-proc. wzrost. Przekazano 839 lokali, najwięcej w Warszawie (633) i we Wrocławiu (164). – Popyt utrzymuje się na wysokim poziomie, nieco wolniejszy w trzecim kwartale był wzrost cen,  choć cały czas trend wzrostowy jest kontynuowany. Pogłoski o tym, że doszliśmy do poziomu, że ceny są nieakceptowalne i wpływa to na zatrzymanie decyzji inwestycyjnych, nie są prawdziwe. Klienci nieco chętniej zaczynają się rozglądać za większymi lokalami, co świadczy o tym, że poprawia się sytuacja finansowa a optymizm kupujących umocnił się - komentuje miniony kwartał Jarosław Szanajca, prezes Dom Development. – Strona podażowa ledwie nadąża za popytem. Liczba nowo wprowadzanych mieszkań jest niższa niż sprzedanych, ceny nieruchomości rosną, sytuacja planistyczna w miastach jest trudna. Można się spodziewać, że ceny sprzedaży mieszkań będą rosły.

Od lipca do września Grupa sprzedała 937 lokali, a marża brutto wyniosła 28,3% (+2,9 pp. r/r). We Wrocławiu deweloper odnotował 117% wzrost sprzedanych mieszkań, znajdując klientów na 130 jednostek, podczas gdy rok wcześniej było ich 60. W Trójmieście sprzedano 219 lokali, przy wyniku 180 adresów w 3 kwartale 2018 r. W Warszawie deweloper odnotował spadek sprzedaży r/r o 17%. W trzecim kwartale znalazł nabywców na 588 jednostek, rok wcześniej było ich 706.

Spadek dotyczy również warszawskich mieszkań w ofercie Dom Development. Na koniec września br. spółka miała w stolicy 1793 lokale, rok wcześniej aż 2400 jednostek. Oznacza to 25% spadek. We Wrocławiu oferta dewelopera wzrosła o 14% do poziomu 374 lokali, w Trójmieście Dom Development miał na koniec III kw. 494 mieszkania, o 26% więcej niż rok wcześniej. Na koniec września deweloper miał w sprzedaży 2661 jednostek, o 15% mniej niż w analogicznym okresie 2018 r.

W III kwartale deweloper rozpoczął budowę 570 lokali: 228 w Warszawie (projekt Wilno VI, etap 3/2), 224 w Trójmieście (Dawna poczta przy Mickiewicza, Idea, Locus oraz osiedle Beauforta - B14) oraz 118 we Wrocławiu w ramach jednej inwestycji - Dom na Kurkowej. – W czwartym kwartale planujemy wprowadzić do realizacji ok. 1100 lokali, ok. 800 w Warszawie i 300 w Trójmieście. W skali całego roku oznacza to 3700 jednostek w budowie - mówi Janusz Zalewski, wiceprezes i dyrektor finansowy Dom Development.

Zarejestruj się na bezpłatny, 14-dniowy okres testowy bazy projektów i firm budowlanych.

Po 9 miesiącach br. Grupa zwiększyła bank ziemi o 9% r/r (wzrost o 1047 lokali). W Trójmieście zapas gruntów powiększył się o 71%, w Warszawie skurczył się o 10%. Od początku roku deweloper wydał na zakup nieruchomości pod nowe inwestycje ok. 350 mln zł, w czwartym kwartale br. bierze pod uwagę zakupy za 100 mln zł. – Sytuacja na rynku gruntów jest największym wyzwaniem, cały czas prowadzimy akwizycję - przyznaje Jarosław Szanajca. – W Warszawie mamy dwa nowe projekty, które powinny dość szybko zostać wprowadzone do realizacji - na przełomie roku lub wczesną wiosną. Jeden z nich to Szeligowska na Chrzanowie, przy metrze, jesteśmy tam mocno zaangażowani jeśli chodzi o bank ziemi - dodaje.

Szeligowska to projekt na 132 mieszkania. Kolejna nowa warszawska inwestycja - St. Augusta znajduje się po drugiej stronie Wisły i obejmie 110 lokali. We Wrocławiu spółka przygotowuje projekt przy ul. Kustronia (144 jednostki), na gruncie zakupionym w październiku br\.