Data dodania: 02/07/2019

Lokum Deweloper podsumował wyniki za dwa kwartały br. W tym okresie spółka odnotowała spadek sprzedaży z 581 mieszkań w pierwszym półroczu 2018 roku do 171 jednostek w tym roku.

W II kwartale 2019 r. Lokum Deweloper miał zawarte 82 umowy deweloperskie i przedwstępne, czyli o 64% mniej niż w II kwartale 2018 roku (227 umów). Na koniec czerwca rezerwacjami objęte były łącznie 133 mieszkania we Wrocławiu i w Krakowie (wobec 168 rezerwacji rok wcześniej).

– Ten rok jest dla nas szczególnie trudny. Odnotowujemy spadki sprzedaży, które są wynikiem mocno uszczuplonej oferty mieszkań. Odczuwamy skutki znaczących opóźnień w uzyskiwaniu decyzji administracyjnych. Ponadto otrzymane decyzje zostały oprotestowane. Konsekwencją tego jest wstrzymanie inwestycji dla blisko 600 lokali – mówi Bartosz Kuźniar, prezes Lokum Deweloper. – W związku z tym zakładany cel sprzedaży w 2019 r. na poziomie 800 szt. musimy zrewidować o połowę, do 400 lokali – dodaje Bartosz Kuźniar.

W wyniku I półrocza 2019 roku rozpoznanych zostało 498 lokali. Są to głównie mieszkania wydane klientom z zakończonego na początku roku etapu Vc inwestycji Lokum Victoria oraz pierwszego etapu Lokum Vena. W II kwartale Grupa rozpoczęła przekazywanie mieszkań z VIII etapu osiedla Lokum di Trevi. Na koniec czerwca suma lokali rozpoznanych oraz objętych umowami deweloperskimi, przedwstępnymi i rezerwacyjnymi to 754, co stanowi 85% potencjału rozpoznań lokali w 2019 roku. Ten sam wskaźnik dla przyszłego roku wynosi 69% - umowami deweloperskimi, przedwstępnymi oraz rezerwacyjnymi objętych jest 250 lokali.

Na koniec pierwszego półrocza 2019 roku Lokum Deweloper prowadził budowę 701 lokali (w porównaniu do 2024 w analogicznym okresie roku ubiegłego). W ofercie znajdowało się 435 lokali (wobec 928 na koniec czerwca 2018 r.), z których 284 oczekują na pozwolenie na budowę.