Data dodania: 02/01/2019

W wyniku za 2018 r. Lokum Deweloper rozpoznał 900 lokali, o 39% więcej, niż w roku poprzednim. To jak dotąd rekordowy wynik w historii spółki. W tym roku, w związku z problemami z uzyskaniem decyzji administracyjnych, zarząd Lokum Deweloper spodziewa się niższej sprzedaży.

Lokum Deweloper rozpoznając w wyniku 900 lokali zrealizował potencjał rozpoznań na 2018 r. w 92%. W 2017 r. zostało rozpoznanych 646 lokali. W związku z przyjętym harmonogramem realizacji inwestycji większość przekazań przypadła na II półrocze 2018 r. W III kwartale rozpoznano 596 lokali, głównie z pierwszych etapów inwestycji Lokum Siesta i Lokum Vista w Krakowie oraz etapów Va i IIb Lokum Victoria we Wrocławiu, a w IV kwartale 280 lokali z kolejnych etapów osiedla Lokum Victoria.

– Wszystkie zaplanowane inwestycje na ten rok zrealizowaliśmy zgodnie z przyjętym harmonogramem, i to pomimo trudności, z jakimi mierzy się cała branża deweloperska – problemy z pozyskaniem wykwalifikowanych pracowników, czy deficyt i rosnące ceny materiałów budowalnych. Dotrzymanie terminów było możliwe dzięki wieloletniemu doświadczeniu w pełnieniu roli generalnego wykonawcy dla naszych projektów – mówi Bartosz Kuźniar, prezes Lokum Deweloper. – Jednocześnie spółka doświadcza istotnych opóźnień w procesie uzyskiwania takich decyzji administracyjnych jak: decyzje środowiskowe, decyzje o warunkach zabudowy, czy pozwolenia na budowę. Jedna z otrzymanych ostatnio decyzji o pozwoleniu na budowę została oprotestowana. Następstwem tego stało się opóźnienie w uzupełnieniu oferty i uruchomieniu nowych zadań inwestycyjnych – mówi Bartosz Kuźniar. – W konsekwencji spodziewamy się obniżenia poziomu sprzedaży. Cel sprzedażowy 2019 r. wyznaczamy na 800 lokali. Opóźnienia w rozpoczęciu inwestycji będą miały negatywny wpływ na ilość lokali możliwą do rozpoznania w wyniku 2020 r. – dodaje prezes Lokum Deweloper.

Na koniec roku spółka odnotowała 126 umów rezerwacyjnych, tj. o 40% mniej niż na koniec 2017 r. Tej tendencji towarzyszy spadek w liczbie lokali w realizacji – na koniec grudnia 2018 r. było to 1116 lokali oraz w ofercie – 515 lokali, z czego 291 nie posiada jeszcze ostatecznych pozwoleń na budowę. Lokum Deweloper w 2018 r. odnotował sprzedaż na poziomie 1011 lokali, o 4% mniej niż w roku 2017.

W 2018 roku spółka kupiła 22 ha gruntów, które umożliwiają realizację 4300 lokali. Są to działki przy ulicach Poprzecznej, Góralskiej i Jaskółczej we Wrocławiu oraz grunt przy ul. Klimeckiego w Krakowie. Obecny bank ziemi spółki pozwoli na realizację w kolejnych latach ok. 11 tys. lokali.