Aktualności w Kompasie Inwestycji

Rząd opracowuje nowe formy pomocy przyszłym właścicielom nieruchomości

Zapowiadany koniec programu  "Rodzina na swoim" zbliża się wielkimi krokami i już od 2013 roku przestanie funkcjonować. Podobnie jak program zakładający zwrot podatku VAT za materiały budowlane, który ma się skończyć w 2014 roku. Nowe formy pomocy dla osób indywidualnych w przygotowaniu Rząd pracuje obecnie nad inną formą pomocy przyszłym właścicielom &n...

UOKiK: Holding Budowlany BUDSTOL naruszył zbiorowe interesy konsumentów

Skrócenie czasu, w którym można zgłaszać wady budynku – to jedno z postanowień stosowanych przez Holding Budowlany BUDSTOL w Bydgoszczy. Prezes UOKiK uznała, że przedsiębiorca naruszył zbiorowe interesy konsumentów. Spółka zobowiązała się do zmiany kwestionowanych przez Urząd praktyk. Urząd na bieżąco sprawdza wzorce umów pod kątem wyst...

Minimalne zużycie energii - nowe obowiązki dla inwestorów budowlanych

Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2010/31 UE, uchwalona 19 maja ub. roku zmienia dotychczasowe regulacje w sprawie charakterystyki energetycznej budynków. Pierwsze przepisy implementujące nowe regulacje, w tym konieczność posiadania świadectw energetycznych, zaczną obowiązywać w styczniu 2013 r., zaś te najbardziej istotne – dotyczące zerowego zużycia ener...

Nowelizacja wykazu Polskich Norm ws. warunków technicznych budynków

20 grudnia br. w Dzienniku Ustaw nr 239 ukazało się rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 10 grudnia 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. Zmianie ulegnie wykaz powołanych w rozporządzeniu Polskich Norm. Nowa regulacja wejdzie w życie po upływie 3 miesięcy od dnia ogłoszenia w Dzien...

W 2011 r. PIP przeprowadzi blisko 90 tys. kontroli

W 2011 roku Państwowa Inspekcja Pracy planuje przeprowadzić w całym kraju 88 tysięcy kontroli, z czego 30 proc. ma dotyczyć skarg pracowników na pracodawców. Wzmożone kontrole zapowiadane są w sektorze budownictwa oraz pozyskiwania i obróbki drewna. W sektorze budownictwa inspektozry pracy będą zwracac baczną uwagę na prace na wysokości i w wykopach or...

Ministerstwo Infrastruktury przygotowuje nową ustawę: Odrębny właściciel terenu i budynku

Ustawa, nad którą pracuje Ministerstwo Infrastruktury, ma znieść zasadę, według której właściciel gruntu jest również właścicielem obiektu, który został na nim wybudowany - pisze "Gazeta Wyborcza". Projekt ustawy jest w trakcie procesu legislacyjnego. Nowe przepisy wejdą w życie najwcześniej od stycznia 2012 r. Zgodnie z nimi podziemne i nadziemne ob...

Nowe przepisy w sprawie oceny azbestu

"Rzeczpospolita" informuje, że resort gospodarki zmienił rozporządzenie dotyczące sposobów i warunków bezpiecznego użytkowania i usuwania wyrobów zawierających azbest (DzU z 2010 r. nr 162, poz. 1089). Zgodnie z nowymi przepisami zmienia się sposób oceny możliwości bezpiecznego użytkowania wyrobów azbestowych. Tak jak do tej pory ma ją wykonać właściciel bądź zarządca obiektu,...

Wyrzucane pieniądze na wysypiska

Już od miesiąca Unia Europejska nalicza Polsce kary, bo wbrew obietnicom wyrzucamy za dużo śmieci na wysypiska. Jeśli Polska nie chce płacić, powinna to zmienić do 1 stycznia 2011 r. Wstępując do UE, Polska przyjęła zobowiązania dotyczące poprawy gospodarki odpadami. W tym roku ilość wyrzucanych na wysypiska śmieci zmniejszyliśmy zaledwie o 8 proc., a miała zmaleć o jedną czwa...

Kolejne umowy o dofinansowanie projektów transportowych podpisane

27 maja podpisano 13 umów o dofinansowanie projektów transportowych (drogowych, lotniczych i morskich) w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. W sumie podpisano już 44 umowy tego typu. Wartość przyznanego dofinansowania z UE wynosi 16,1 mld zł, co stanowi 21 proc. alokacji w tym sektorze. Wśród projektów objętych dofinansowaniem znajdują się m.in. Budowa dro...

NIK: TBS wymagają korekty swojej działalności

Budowanie i wynajem lokali tylko z założenia było podstawową działalnością Towarzystw Budownictwa Społecznego. W rzeczywistości z najmu pochodziło mniej niż 25 proc. przychodów TBS, wynika z kontroli NIK. Działalność dodatkowa podejmowana przez Towarzystwa - m.in. zarządzanie nieruchomościami komunalnymi - w przypadku większości TBS-ów przyniosła straty (60 proc. kontrolowanych...