Aktualności w Kompasie Inwestycji

Ustawa deweloperska - parasol ochronny czy kłody pod nogi?

Zapisy nowej Ustawy deweloperskiej, która weszła w życie pod koniec kwietnia 2012 roku, miały na celu ochronę interesów nabywców mieszkań. W praktyce okazały się znacznym utrudnieniem nie tylko dla deweloperów, ale także dla osób, które w teorii miały chronić. Warszawska spółka Neocity wyliczyła niefortunne skutki nowej Ustawy. ...

Grupa PBG porozumiała się z bankami finansującymi

Grupa PBG zakończyła negocjacje z bankami finansującymi, zakończone zawarciem w dniu wczorajszym umowy w sprawie czasowego i warunkowego powstrzymania się od egzekwowania zobowiązań. Tym samym spełniony został warunek umożliwiający podjęcie negocjacji z bankami w sprawie udzielenia kredytu pomostowego do planowanej na czerwiec emisji obligacji. Pozyskane środki w ramach finans...

Co zmieni ustawa deweloperska?

Już za niecały miesiąc wejdzie w życie Ustawa o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego, potocznie nazywana deweloperską. Nowe przepisy zmienią układ sił na linii kupujący – deweloper - przekonuje Emmerson S.A.Potrzebę rozwiązań zabezpieczających interes osób kupujących mieszkania w przypadku bankructwa dewelopera ujawnił światowy kr...

Koniec kredytów walutowych

Kredyty hipoteczne w walutach obcych znikają z ofert banków. Zdolność kredytowa kupujących mieszkania obniża się i tendencja ta utrzyma się w najbliższym czasie. Jeszcze w ostatnim kwartale 2011 roku więcej niż co szósty udzielony kredyt hipoteczny był denominowany do euro. Teraz banki mocno ograniczyły dostęp do pożyczek mieszkaniowych w pieniądzu Eurolandu. Alb...

Ustawa deweloperska - pobocza zmian innych przepisów

W cieniu ustawy „deweloperskiej” zmianą podlegają również inne ustawy i rozporządzenia. Zmiany te nie wpłyną tylko na budownictwo mieszkaniowe ale będą również rzutować na proces realizacji innych nie mieszkalnych obiektów budowlanych. Dnia 14 lutego 2012 odbyła się w Ministerstwie Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej konferencja uzgod...

Deweloperzy - podsumowanie działań UOKiK

W ubiegłym roku Prezes UOKiK wydała 46 decyzji dotyczących przedsiębiorców oferujących konsumentom nowe mieszkania. Podobnie jak w latach poprzednich najczęściej kwestionowane praktyki to odmawianie możliwości odstąpienia od umowy, kiedy ulegają zmianie jej istotne warunki, takie jak cena czy powierzchnia lokalu.   Chroniąc prawa konsumentów, Urząd prowadzi ...

UOKiK wydał zgodę na przejęcie Chemobudowy-Kraków

Prezes UOKiK wyraziła zgodę na przejęcie przez spółkę Instalexport kontroli nad Przedsiębiorstwem Budownictwa Przemysłowego Chemobudowa-Kraków. Instalexport i Chemobudowa-Kraków świadczą usługi w zakresie realizacji projektów budowlanych związanych z budynkami mieszkalnymi i innymi (np. obiektami administracyjnymi, usługowymi i sportowymi). W wyniku...

Budimex przejmuje Przedsiębiorstwo Napraw Infrastruktury

Prezes UOKiK wyraziła zgodę na przejęcie przez spółkę Budimex kontroli nad Przedsiębiorstwem Napraw Infrastruktury. Po przeprowadzeniu postępowania antymonopolowego Prezes Urzędu uznała, że koncentracja nie doprowadzi do istotnego ograniczenia konkurencji. Zgodnie z przepisami transakcja podlega zgłoszeniu do urzędu antymonopolowego, jeżeli biorą w niej udział pr...

UOKiK wziął pod lupę umowy deweloperskie

Zwiększenie powierzchni mieszkania, ceny ze względu na wzrost VAT, wydłużenie budowy – wszystkie te postanowienia są niedozwolone, jeżeli nie zapewniają możliwości odstąpienia od zawartej umowy. O prawach kupujących mieszkania od deweloperów przypominają najnowsze decyzje Prezes UOKiK. W pierwszych ośmiu miesiącach 2011 roku deweloperzy oddali do użytku ponad...

Rząd zmienił rozporządzenie w sprawie wyceny nieruchomości i sporządzania operatu szacunkowego

Rada Ministrów wydała rozporządzenie zmieniające rozporządzenie w sprawie wyceny nieruchomości i sporządzania operatu szacunkowego, przedłożone przez Ministra Infrastruktury. Zaproponowane w rozporządzeniu zmiany związane są przede wszystkim z koniecznością dostosowania przepisów tego aktu wykonawczego do znowelizowanej ustawy o szczególnych zasadach...