Aktualności w Kompasie Inwestycji

Koniec kredytów bez wkładu własnego

Komisja Nadzoru Finansowego zaostrzyła kwestie finansowe w tzw. rekomendacji S, dotyczącej zaciągania kredytów hipotecznych. Według nowych zasad klienci nie otrzymają pożyczki na nieruchomość bez posiadania wkładu własnego. W przyszłym roku wymagane będzie dysponowanie min. 5 proc. kapitałem, a już od 2017 roku do zaciągnięcia kredytu niezbędne będzie posiadanie aż 20 p...

Rekomendacja S szansą dla rodzin i deweloperów

Po wprowadzeniu rekomendacji S przez Komisję Nadzoru Finansowego, wiele polskich rodzin zyskuje nową szansę na zakup własnego mieszkania. Staje się tak, dzięki zapisowi, według którego zdolność kredytowa będzie obliczana w skali 30-letniej. To o pięć lat więcej, niż było to liczone do tej pory. Ważnym aspektem rekomendacji są również zmiany w zakresie wymog&oacut...

Zmienia się prawo w zakresie przekształcania gruntów

W dniu 26 maja bieżącego roku weszła w życie nowelizacja ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych. Zmiany w regulacjach mają duży wpływ na osoby i podmioty pomnażające swój kapitał poprzez odsprzedaż przekształconego gruntu rolnego. Na starych zasadach status działki z rolnej na budowlaną można będzie zmienić tylko w przypadku ziemi o klasie bonitacyjnej od IV ...

Rachunki powiernicze deweloperów to wciąż fikcja

Pomimo już ponad roku obwiązywania tzw. ustawy deweloperskiej w dalszym ciągu nie słychać o inwestycjach, w ramach których wpłaty klientów wpływają na rachunek powierniczy. Jak podaje Emmerson, szczegółowy monitoring wszystkich inwestycji deweloperskich, przeprowadzony w wybranych miastach na koniec I kw. 2013 r., potwierdził obawy, że tego rodzaju rozwiąza...

Będzie można szybciej wybudować dom

Przygotowywana zmiana w nowelizacji prawa budowlanego może przyspieszyć formalności związane z budową domu. Ministerstwo Transportu Budownictwa i Gospodarki Morskiej zapowiada wprowadzenie zmian w prawie budowlanym już w II połowie 2013 roku. Projekt nowelizacji przewiduje uproszczenie dokumentacji projektowej dla domów jednorodzinnych. Ogłoszone zmiany w Prawie budowla...

Niedozwolone praktyki deweloperów – UOKiK nałożył kary na kwotę 680 tys. zł

Odmawianie prawa do odstąpienia od umowy, kiedy zmianie ulegają jej istotne warunki (np. cena mieszkania), to najczęściej kwestionowana przez UOKiK praktyka deweloperów. W ubiegłym roku Prezes UOKiK wydała 22 decyzje stwierdzające nieprawidłowości we wzorcach umownych przedsiębiorców oferujących konsumentom nowe mieszkania. Deweloperzy, spółdzielnie mieszk...

Ministerstwo Rozwoju Regionalnego czeka na odblokowanie płatności przez Komisję Europejską

Zgodnie z założonym harmonogramem, 15 lutego 2013 r., Ministerstwo Rozwoju Regionalnego przekazało Komisji Europejskiej odpowiedź na pismo dotyczące wstrzymania płatności na projekty drogowe realizowane przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad. Odpowiedź zawiera m.in. wyniki zalecanego przez KE przeglądu kontraktów budowlanych realizowanych przez GDDKiA...

Co zastąpi Rodzinę na Swoim?

Program Rodzina na Swoim jest finansowym wsparciem dla osób dokonujących zakupu pierwszego mieszkania. Niestety, na skorzystanie z oferty programu jest czas tylko do końca tego roku – podkreśla Adam Sadowski, wiceprezes Green House Development. Z takiej możliwości skorzystało dotąd wiele osób. Przez blisko pięć i pół roku funkcjonowania programu...

Czy spółdzielnie mieszkaniowe odejdą do lamusa?

Dla jednych spółdzielnie mieszkaniowe to PRL-owski relikt, dla innych z kolei to gwarancja zadbanego budynku i przyjaźniej zagospodarowanego otoczenia. Trwają prace nad nową ustawą o spółdzielniach mieszkaniowych. Jaki jest cel reformowania obowiązującej ustawy i co będzie musiało zmienić się w spółdzielniach? Obecnie obowiązująca ustawa o spółdziel...

Uwagi do projektu zmian ustawy Prawo budowlane

Dnia 12 lipca 2012 zakończył się w MTBiGM czas składania zainteresowania pracami nad nowelizacją ustawy prawo budowlane i innych ustaw. Przedstawiciel firma dBaudytor złożył trzy pozycje zmian związanych ze zrównoważonym budownictwem.Na stronach BIP Ministerstwa Transportu Budownictwa i Gospodarki Morąskiej zamieszczone zostały złożone przez Jacka Danielewskiego Aud...