Data dodania: 13/05/2019

GDDKiA ogłosiła ponownie przetarg na projekt budowy obwodnicy Ostrołęki w ciągu drogi krajowej nr 53. Zarządca infrastruktury drogowej chciałby podpisać umowę z wykonawcą jesienią br.

To już kolejne podejście do projektu budowy obwodnicy Ostrołęki. Poprzednie postępowanie zostało ogłoszone w październiku 2018 r., wpłynęło wtedy 5 ofert. Przetarg został unieważniony, ponieważ najniższa cena przekroczyła o 1 mln zł kwotę jaka została przeznaczona na sfinansowanie zamówienia.

Nowy przetarg dotyczy opracowania studium techniczno-ekonomiczno-środowiskowego z elementami koncepcji programowej. Zadaniem projektanta będzie ustalenie przebiegu trasy oraz uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia. Postępowanie zostało ogłoszone w trybie przetargu nieograniczonego. Termin składania ofert został wyznaczony na 18 czerwca 2019 r.

Jak podaje GDDKiA, planowane podpisanie umowy z wykonawcą to wrzesień br., a termin jej realizacji wynosi 35 miesięcy. Z kolei przetarg na realizację inwestycji w systemie ,,Projektuj i Buduj” ma zostać ogłoszony w 2022r. Rok później miałaby zostać podpisana umowa z wykonawcą. Prace budowlane mają rozpocząć się w 2025 r. i prawdopodobnie potrwają dwa lata.