Data dodania: 07/11/2019

Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego podpisał umowę na przygotowanie dokumentacji związanej z opracowaniem projektów budowlanych i wykonawczych rozbudowy i przebudowy drogi wojewódzkiej nr 964 na terenie gminy Niepołomice.

Docelowo inwestycja obejmie 7,5-kilometrowy fragment DW 964 na odcinku przebiegającym przez miejscowości położone na terenie gminy Niepołomice: Wola Batorska, Zabierzów Bocheński, Wola Zabierzowska oraz Chobot. Szacowany koszt całości prac wyniesie 25-30 mln zł.

Konsorcjum firm EKKOM i Projektowanie Konstrukcyjno-Inżynieryjne Bronisław Waluga przygotuje dokumentację związaną z opracowaniem projektów budowlanych, wykonawczych wraz z uzyskaniem niezbędnych opinii, uzgodnień i decyzji wymaganych do otrzymania decyzji administracyjnych umożliwiających realizację inwestycji. Wartość kontraktu wynosi 614 tys. zł. Wykonawca na przygotowanie dokumentacji ma czas do końca 2020 roku.

Pełna dokumentacja techniczna obejmie m.in. przebudowę i rozbudowę skrzyżowań, mostów, budowę i przebudowę zjazdów indywidualnych i publicznych, chodników, oświetlenia, systemu odwodnienia, a także budowę i przebudowę przepustów wraz z dostosowaniem ich do funkcji przejść dla zwierząt.