Data dodania: 10/09/2021

Pod koniec miesiąca rozpoczną się pierwsze prace związane z przebudową warszawskiego Pola Mokotowskiego. Na obszarze parku powstanie naturalny staw, pojawi się dodatkowa roślinność, w tym 55 nowych drzew. Prace modernizacyjne wykona firma Inmel we współpracy z pracownią Palmett. 


Rozstrzygnięty przez Zarząd Zieleni m. st. Warszawy przetarg dotyczy pierwszego etapu modernizacji parku Pole Mokotowskie i uwzględnia elementy objęte dofinansowaniem unijnym: stworzenie nowego, naturalnego układu wodnego w parku, zagospodarowanie terenu po dawnej bazie MPO, stworzenie pełnych zieleni miejsc rekreacji i stref wejściowych. Pojawią się również nowa siłownia plenerowa, toalety publiczne i elementy małej architektury. Inwestycja kosztować będzie 39,6 mln zł. Dodatkowo, w ramach odrębnej inwestycji, zostanie przeprowadzony remont domków fińskich, w tym domu Ryszarda Kapuścińskiego, które docelowo staną się miejscem aktywności kulturalnej i społecznej. 
Autorem projektu nowego Pola Mokotowskiego jest pracowania WXCA, która wygrała w 2018 r. konkurs na koncepcję rewitalizacji parku.

Rusza rewitalizacja parku Pole Mokotowskie w Warszawie, projekt opracowała pracownia WXCA.

Główny staw zostanie poddany naturalizacji – z dna usunięty zostanie beton, a na brzegach pojawią się strefy naturalnej roślinności. Powstanie także kilka nowych niecek wodnych porośniętych roślinami. W centralnej części parku, na zrekultywowanym terenie po dawnej bazie Miejskiego Przedsiębiorstwa Oczyszczania, powstanie naturalny ogród biocenotyczny. Pojawi się mnóstwo dzikich zakątków i różnorodnej zieleni, która dodatkowo pełnić będzie funkcje retencyjne. Przez ogród zostanie poprowadzona także kładka edukacyjna opowiadająca o znajdujących się tu siedliskach przyrodniczych.


Projekt obejmuje liczne nasadzenia zieleni zwiększające różnorodność biologiczną parku. Pojawi się ponad 6 tys. krzewów, 17 tys. bylin i niemal 1,5 ha łąk. Do tego tysiące pnączy, roślin cebulowych, roślin szuwarowych i wodnych. Bogaty drzewostan liczący niemal 10 tys. drzew zostanie zwiększony o 55 młodych drzew.Prace budowlane rozpoczną się na przełomie września i października, a ich zakończenie planowane jest na IV kwartał 2022 r. Podczas robót teren Parku Pole Mokotowskie będzie częściowo wyłączany z użytkowania.