Data dodania: 14/07/2021

Polskie Sieci Elektroenergetyczne podpisały umowę na budowę dwutorowej linii 400 kV Kozienice - Miłosna. Kontrakt z wykonawcą - spółką Enprom - ma wartość 229 mln zł. Rozpoczęcie prac budowlanych zaplanowano na IV kwartał br.

PSE zakończyły postępowanie na  budowę dwutorowej linii 400 kV Kozienice - Miłosna realizowane w trybie dialogu konkurencyjnego. Po przeanalizowaniu złożonych ofert, PSE wybrały najkorzystniejszą ofertę. Złożyło ją polskie przedsiębiorstwo budownictwa elektroenergetycznego, firma Enprom. Umowa z wykonawcą została podpisana 13 lipca 2021 r. Kwota kontraktu opiewa na 229 mln zł brutto. Firma będzie odpowiedzialna za wykonanie m.in. robót budowlano-montażowych przy  budowie linii 400 kV relacji Kozienice - Miłosna.

Dwutorowa linia 400 kV relacji Kozienice - Miłosna przebiegać będzie przez tereny gmin: Sulejówek, Halinów, Wiązowna, Celestynów, Karczew, Otwock, Sobienie-Jeziory, Wilga, Magnuszew oraz Kozienice. Nowa linia zastąpi istniejącą od lat 70. ubiegłego wieku linię jednotorową i zostanie w większości zlokalizowana w jej istniejącym korytarzu i pasie technologicznym. Dzięki zastosowaniu nowoczesnych technologii, pomimo zwiększenia przepustowości linii, będzie ona oddziaływała na otoczenie w mniejszym stopniu niż ta działająca obecnie. Pozwoli to na zwężenie istniejącego pasa technologicznego. Linia zapewni niezawodne wyprowadzenie mocy z Elektrowni Kozienice, zwiększy zdolności przesyłowe w centralnej i północno-wschodniej części kraju oraz poprawi bezpieczeństwo zasilania aglomeracji warszawskiej.


W styczniu 2021 r. Polskie Sieci Elektroenergetyczne otrzymały decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach dla inwestycji. W kwietniu 2021 r. uzyskano komplet decyzji lokalizacyjnych. Obecnie spółka jest w trakcie pozyskiwania pozwoleń na budowę. Rozpoczęcie prac budowlanych planowane jest na IV kwartał 2021 r., a ich zakończenie na 2023 r.