Data dodania: 12/02/2020

Mostostal Warszawa podpisał z Zarządem Inwestycji Miejskich w Krakowie kontrakt na realizację obiektów Klastra Innowacji Społeczno-Gospodarczych w Krakowie. Inwestycja obejmuje rewitalizację obiektów poprzemysłowych przy ul. Zabłocie 20-22. Wartość umowy wynosi 39,25 mln zł brutto.

Klaster Innowacji Społeczno-Gospodarczych Zabłocie 20.22 to pomysł na wspólną przestrzeń, która ma zapewnić techniczne i organizacyjne warunki do pracy, nauki czy spędzania wolnego czasu dla różnych środowisk: startupów i mikroprzedsiębiorstw, grup twórczych, organizacji społecznych, mieszkańców i grup nieformalnych, każdego, kto jest zainteresowany rozwijaniem swej aktywności. Udział w funkcjonowaniu Klastra będzie miał też samorząd. Planuje się, że swoją siedzibę w nowej przestrzeni będą miały miejskie instytucje odpowiedzialne za wspieranie inicjatyw społecznych, dialog i współpracę z organizacjami społecznymi. Klaster powstanie oparciu o dwa istniejące budynki magazynowe przy ul. Zabłocie, w rejonie torów kolejowych. Termin realizacji to koniec lipca 2021 r.

Mostostal Warszawa kolejny raz zaznacza swoją wysoką aktywność na terenie województwa małopolskiego, na którym obecnie realizuje szereg inwestycji, m.in. osiedle Przyzby-Zalesie, z mieszkaniami przeznaczonymi na potrzeby komunalne, czy obiekty Akademii Górniczo-Hutniczej. Dodatkowo, w ostatnich latach realizowaliśmy w Krakowie szereg ważnych obiektów użyteczności publicznej, m.in. Dworzec PKP Kraków Główny czy ostatnio oddany do użytkowania po przebudowie Szpital Miejski Specjalistyczny im. Gabriela Narutowicza  - mówi Grzegorz Danikiewicz, Dyrektor Handlowy w Obszarze Wschodnim w Mostostalu Warszawa.