Data dodania: 10/01/2019

Konsorcjum firm z Grupy Strabag jest wykonawcą rozbudowy ponad kilometrowego odcinka Nabrzeża Oliwskiego w Porcie Gdańsk. Prace o wartości 183 mln zł będą prowadzone przez dwa lata.

W ramach nowego kontraktu pomiędzy Zarządem Morskiego Portu Gdańsk i konsorcjum Strabag, zostanie przebudowane i rozbudowane nabrzeże portowe o długości ponad kilometra. Wartość umowy wynosi 183 mln zł brutto. Prace rozpoczną się w styczniu 2019 r. i potrwają ok. dwa lata.

Przebudowa nabrzeże podzielona będzie na cztery etapy. Największym wyzwaniem będzie prowadzenie prac na odcinku czynnego nabrzeża, przypadającego na etap 3 i częściowo etap 2, na którym prowadzone są przeładunki statków. Łącznie, w tzw. "szczycie budowy" będzie pracować ok. 150-osobowy zespół. Przy realizacji prac hydrotechnicznych wykorzystywany zostanie specjalistyczny sprzęt pływający, m.in. dźwigi oraz palownice ustawione na pontonach, pontony transportowe o nośności do 500 T i holowniki.

Umowa podpisana z Zarządem Portu Morskiego w Gdańsku to już czwarty kontrakt w obszarze budownictwa hydrotechnicznego, jaki Strabag podpisał od października 2018 r. Wtedy zawarto umowę na modernizację nabrzeża Holenderskiego w Porcie Gdynia. Kontrakt o wartości 3,7 mln zł brutto obejmuje remont linii odbojowej na 400 m nabrzeża oraz wymianę urządzeń odbojowych. W listopadzie 2018 r. podpisany został kontrakt o wartości ponad 16,5 mln zł brutto na przebudowę Nabrzeża Słowackiego w Porcie Gdynia. Zakres prac obejmuje wykonanie nowej konstrukcji podwodnej na odcinku o długości 200 m. Z kolei w grudniu 2018 r. zawarto umowę na przebudowę Nabrzeża Włoskiego w Porcie Gdynia o wartości ponad 17,61 mln zł brutto. Zakres prac obejmuje przede wszystkim wykonanie nowej konstrukcji podwodnej nabrzeża oraz żelbetowej konstrukcji oczepu na łącznej długości 185 m.