Data dodania: 14/03/2019

Znamy wyniki konkursu architektoniczno-urbanistycznego na projekt Centrum Literatury i Języka Planeta Lem w Krakowie, które powstanie w przebudowanym obiekcie dawnego Składu Solnego i nowym budynku. Zwyciężyła propozycja pracowni JEMS Architekci.

Centrum Literatury i Języka Planeta Lem w Krakowie


Dwuetapowy, realizacyjny konkurs został ogłoszony 6 września 2018 roku. Celem jest stworzenie pierwszego tego typu w Polsce, wielofunkcyjnego centrum literackiego. Na terenie obiektu powstanie multimedialna wystawa narracyjna poświęcona myśli i twórczości patrona obiektu - Stanisława Lema, wystawa o języku i komunikacji, wielofunkcyjne sale, w których odbywać się będą wydarzenia i festiwale literackie, a także ogólnodostępna mediateka, kawiarnio-księgarnia i ogród. Planeta Lem stanie na należącej do miasta działce o powierzchni ok. jednego hektara przy ul. Na Zjeździe 8. Inwestycja obejmuje rewitalizację znajdującego się tam XVIII-wiecznego budynku Składu Solnego oraz budowę nowego obiektu po jego wschodniej stronie.

Konkurs architektoniczno-urbanistyczny na projekt Centrum Literatury i Języka Planeta Lem wygrała pracownia JEMS Architekci. Sąd konkursowy docenił stworzenie elastycznej struktury przestrzennej, która może przyjąć różne wymagania użytkowników, a także „propozycje wież tworzących wyrazisty znak w przestrzeni, propozycję kodu adekwatnego do twórczości Stanisława Lema, powiązanie geometrii projektowanego budynku z istniejącym Składem Solnym, umiejętne rozwiązanie ograniczeń miejsca i wymagań miejscowego planu, zagospodarowania przestrzennego, oraz za rozwiązania techniczne i architektoniczne uwzględniające wymagania oszczędności energii”.

W tym roku zaplanowano przygotowanie dokumentacji projektowej i opracowanie projektu wykonawczego wystaw stałych, rozpocznie się także realizacja wielobranżowego projektu architektoniczno-budowlanego. W 2021 roku ma się zakończyć procedura wyboru generalnego wykonawcy, wtedy też rozpoczną się prace budowlane. Obiekt ma zostać otwarty rok później.