Data dodania: 11/01/2019

W lutym rozpoczną się prace na kolejowej trasie Idzikowice – Opoczno Południe, na której przebudowane zostaną 4 wiadukty i 10 przepustów. PKP Polskie Linie Kolejowe podpisały wartą 45 mln zł umowę z wykonawcą inwestycji.

Prace wykona konsorcjum firm Intop Warszawa i Serso. Rozpoczęcie prac planowane jest w lutym. Umowa zakłada modernizację 14 obiektów na szlaku łączącym stacje Opoczno Południe i Idzikowice. Efektem prac będzie lepsza przepustowość linii, co wpłynie na poprawę oferty przewozowej i wyższy poziom bezpieczeństwa podróży. Roboty będą skoordynowane z modernizacją stacji w Idzikowicach.

Cztery wiadukty na Centralnej Magistrali Kolejowej zostaną zastąpione nowymi konstrukcjami. To 3 obiekty w Opocznie: nad ul. Torową; nad linią kolejową Łódź Kaliska – Dębica i drogą gruntową; nad ulicą Piotrowską (w ciągu drogi wojewódzkiej). Czwarty wiadukt jest położony nad obwodnicą Opoczna (droga krajowa nr 12). Obiekty zostaną dostosowane do przejazdu pociągów z prędkością powyżej 200 km/h (obecnie 160 km/h) i nacisku na oś 22,5 t. Na szlaku Opoczno Południe – Idzikowice przebudowanych zostanie również 10 przepustów. Prace zaplanowano do końca roku. Wartość inwestycji to 45 mln zł netto.

W 2020 r. PLK planują przebudowę dróg technologicznych wzdłuż linii kolejowej na szlaku Opoczno Południe – Idzikowice. Są one wykorzystywane do szybkiej reakcji w przypadku ewentualnych usterek występujących na linii kolejowej.