Data dodania: 10/09/2019

Trójmiejski deweloper wypracował w pierwszym półroczu 83,1 mln zł netto przychodów ze sprzedaży, o 22 proc. mniej niż rok wcześniej, oraz 6,1 mln zł zysku netto, co oznacza niemal 50 proc. spadek r/r.  W całym 2019 roku Grupa planuje wprowadzić do sprzedaży 992 nowe mieszkania i domy i oddać do użytkowania ponad 30% jednostek.

W pierwszym półroczu 2019 roku Grupa Kapitałowa Inpro sprzedała łącznie 364 lokale (w rozumieniu umów przedwstępnych netto) - o 18% mniej niż w tym samym okresie 2018 roku. W samym drugim kwartale br. zakontraktowano łącznie 178 lokali, porównaniu do 200 umów z analogicznego okresu roku poprzedniego (spadek o 11%). Spółka Inpro podpisała w tym okresie 107 umów netto, to jest o 26% mniej niż w roku 2018. Inwestycjami, które cieszyły się największą popularnością były: Harmonia Oliwska (etap IV), Optima etap II i Debiut (etap II i III). W okresie styczeń-czerwiec 2019 r. Grupa przekazała łącznie 173 lokale (w tym spółka Inpro wydała 42 lokale) i było to o 38% mniej niż w pierwszym półroczu 2018 roku.

Przeważająca część obrotów Spółek Inpro i Domesta przypadać będzie na drugą połowę roku 2019, a szczególnie ostatni kwartał, kiedy przy założeniu braku opóźnień w procedurach administracyjnych związanych z uzyskaniem pozwolenia na użytkowanie, zrealizowane zostaną projekty: Domy jednorodzinne na osiedlu Golf Park, Osiedle Kwartał Uniwersytecki etap III, Osiedle Azymut, Osiedle Harmonia Oliwska etap III, Osiedle Debiut etap II, Osiedle Nowa Niepołomicka - budynek nr 4, Osiedle Leszczynowy Staw – budynek nr 6. Łącznie w drugiej połowie 2019 roku Grupa odda do użytkowania ponad 580 lokali, a w całym roku około 715 lokali. Dla porównania w 2018 roku Grupa w całym roku oddała do użytkowania łącznie 543 lokale.

Do końca roku Grupa planuje uruchomić sprzedaż lokali na Osiedlu Wróbla Staw domy jednorodzinne etap II (4 domy), Osiedlu Start etap I w Gdańsku (161 lokali), Osiedlu Ostoja etap I w Rumii (138 lokali), Osiedlu Brawo w Pruszczu Gdańskim (127 lokali), City Park etap II w Gdańsku (189 lokali). W sumie Grupa w 2019 r. planuje wprowadzić do oferty 992 nowe mieszkania i domy.