Data dodania: 10/09/2020

Grupa Inpro do końca roku zakłada zakończenie 8 inwestycji. W całym 2020 roku zamierza przekazać łącznie około 900 lokali wobec 538 wydanych w 2019 roku. Rozpoczęcie budowy nowych inwestycji będzie uzależnione od sytuacji rynkowej.

W pierwszym półroczu br. Inpro wypracowało przychody ze sprzedaży na poziomie 131,7 mln zł netto, czyli o 58% więcej niż w analogicznym okresie 2019 roku. Grupa utrzymała rentowność netto na poziomie 10%. Całkowite dochody ogółem wzrosły o 6,7 mln zł, czyli o 110% w stosunku do całkowitych dochodów zrealizowanych rok wcześniej. – W I półroczu osiągnęliśmy satysfakcjonujące wyniki finansowe. Utrzymaliśmy jednocześnie rentowność netto na wysokim poziomie. W drugim kwartale br. w związku z pandemią SARS–CoV-2, mieliśmy jednak do czynienia z dużą liczbą rezygnacji z umów rezerwacyjnych. Pomimo że posiadamy obecnie znaczny bank gruntów z gotowymi pozwoleniami na budowę, to z uwagi na stan epidemii decyzje o wprowadzeniu kolejnych projektów będziemy uzależniać od sytuacji gospodarczej i możliwości popytowych potencjalnych nabywców – powiedział Krzysztof Maraszek, wiceprezes Inpro.

Przez 6 miesięcy Grupa Kapitałowa Inpro przekazała łącznie 273 lokale i było to o 58% więcej niż w I półroczu 2019 roku, kiedy wydała 173 mieszkania. Przez pierwszych sześć miesięcy br. Inpro oddało do użytkowania 5 budynków wielorodzinnych na osiedlu Azymut (193 lokale). Natomiast PB Domesta zakończyła prace przy trzech budynkach na osiedlu Havlove (łącznie 97 lokali).

Do czerwca 2020 roku obie spółki podpisały razem 281 umów przedwstępnych netto, czyli o 23% mniej niż w 2019 roku. Spadek poziomu transakcji w Grupie wynikał z dużej liczby rezygnacji z umów rezerwacyjnych w kwietniu i maju w związku z pandemią SARS–CoV-2.

Przy założeniu braku opóźnień w procedurach administracyjnych związanych z uzyskaniem pozwoleń na użytkowanie, do końca 2020 r. planowane jest zakończenie 7 inwestycji. Łącznie w drugiej połowie 2020 roku Grupa planuje oddać do użytkowania ponad 630 lokali, a w całym roku ponad 900 lokali. Dla porównania w 2019 roku Grupa w całym roku oddała do użytkowania łącznie 538 lokali.