Data dodania: 01/08/2019

W ponownie ogłoszonym przetargu na budowę Węzła Chylonia w Gdyni wybrano najkorzystniejszą ofertę. Wykonawcą prac zostało polsko-hiszpańskie konsorcjum.

Pod koniec ubiegłego roku miało miejsce otwarcie ofert w pierwszym przetargu. Wówczas jedyną firmą, która się zgłosiła, był warszawski Budimex, a oferta wyniosła 60 mln zł brutto, czyli dwukrotność kwoty jaką miasto przeznaczyło na sfinansowanie zamówienia. Na początku stycznia zdecydowano o unieważnieniu przetargu, a kosztorys inwestorski został zaktualizowany. Dokonano także zmian w zakresie wymagań stawianych wykonawcy.

W drugim przetargu złożone zostały trzy oferty. Za najkorzystniejszą uznano ofertę złożoną przez polsko-hiszpańskie konsorcjum firm Roverpol i Rover Infraestructures na kwotę 45,799 mln złotych brutto.Wykonawca zadeklarował, że zrealizuje prace w 96 tygodni.

Projekt zakłada utworzenie podziemnego parkingu park&ride na około 140 miejsc dla aut i 48 dla rowerów, wraz z infrastrukturą towarzyszącą i budynkiem toalet publicznych, w tym dla osób z niepełnosprawnościami. Z parkingu będzie prowadziło bezpośrednie przejście na perony SKM-ki. Na miejscu powstaną także naziemne miejsca postojowe na krótki postój. Będą też miejsca dla taksówek. Węzeł uzupełnią wygodne chodniki i ścieżki rowerowe, ułatwienia dla osób z niepełnosprawnościami, czytelne tablice z informacją pasażerską. Pojawi się nowe, ekologiczne oświetlenie LED. Cała inwestycja ma ułatwić przesiadanie się z kolejki SKM do komunikacji autobusowej i trolejbusowej, a kierowców zachęcać do pozostawienia auta i kontynuowania podróży kolejką SKM. W ramach inwestycji przewidziano także budowę oświetlenia ulicznego, budowę i przebudowę kanalizacji deszczowej, budowę wodociągu, budowę kanalizacji sanitarnej, przebudowę sieci trakcyjnej trolejbusowej, przebudowę sygnalizacji świetlnej, usunięcie kolizji elektroenergetycznych, przebudowę sieci telekomunikacyjnych i inne prace, w tym rozbiórkowe.