Data dodania: 12/04/2019

Zarząd Zieleni Miejskiej w Krakowie rozpoczął poszukiwania partnera do modernizacji i utrzymania zabytkowego Dworu w Wadowie. Przedsięwzięcie przewidziane jest do realizacji w ramach partnerstwa publiczno-prywatnego.

Dawny Dwór w Wadowie położony jest na Wzgórzach Krzesławickich,  niespełna 19 km od Rynku Głównego. Za sprawą partnerstwa publiczno-prywatnego dwór ma szansę zostać kompleksowo zmodernizowany i zyskać nową funkcjonalność. - Sytuacja własnościowa Dworu w Wadowie została ostatecznie uregulowana w 2017 r. na rzecz Gminy Miejskiej Kraków. Obecnie nie jest użytkowany. Chcąc nadać mu nową funkcję, poszukujemy partnera w ramach partnerstwa publiczno-prywatnego, który podejmie się kompleksowej modernizacji i prowadzenia działalności dworu. Aktualnie ogłoszony został dialog techniczny, którego celem jest zapoznanie się z najlepszymi rozwiązaniami w tym zakresie. Po jego zakończeniu, wszczęte zostanie postępowanie w sprawie wyboru partnera prywatnego – mówi Łukasz Pawlik, zastępca dyrektora ds. zieleni, Zarząd Zieleni Miejskiej w Krakowie.

Dwór jest zlokalizowany w obrębie Dzielnicy XVII - Wzgórza Krzesławickie przy ul. Glinik 63. Został wybudowany w 1874 r. według projektu słynnego krakowskiego architekta - Antoniego Łuszczkiewicza na zamówienie Józefa Badeniego herbu Bończa, ówczesnego właściciela wsi Wadów. Do 1930 r. był własnością małżeństwa Badenich – Józefa i Heleny, którzy zmarli bezpotomnie. Kolejna właścicielka, Zofia Kulinowska zamieszkiwała dwór do 1945 r. Po wojnie w budynku znajdowała się szkoła, a następnie do 2003 r. przedszkole. W 2008 r. w budynku dworu wybuchł pożar, podczas którego zniszczeniu uległa część więźby dachowej wraz z dachem. Obiekt wymaga kompleksowego remontu.

- Dwór w Wadowie to miejsce z olbrzymim potencjałem, które może służyć mieszkańcom Krakowa i okolic. Blisko 1000 mkw. powierzchni całkowitej do zagospodarowania i przeznaczenia na nową funkcję. Dodatkowym atutem zabytku jest lokalizacja w sercu pięknego parku o pow. 2,4 ha, który pozostanie miejscem ogólnodostępnym dla mieszkańców – dodaje Łukasz Pawlik.

Zgodnie z Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego, tereny zespołu dworsko-parkowego w Wadowie są przeznaczone dla zabudowy usługowej. Jako funkcje dopuszczalne dla obiektu przyjmuje się: usługi z zakresu oświaty, gastronomii, hotelarstwa, zdrowia, kultury i wypoczynku, tymczasowe obiekty związane z imprezami plenerowymi, urządzone place zabaw, sieci infrastruktury i drogi wewnętrzne.

Aktualnie Zarząd Zieleni Miejskiej w Krakowie prowadzi dialog techniczny, który ma pomóc w ustaleniu warunków postępowania w sprawie wyboru partnera prywatnego, m.in. kryteriów oceny ofert, modelu wynagrodzenia czy okresu realizacji przedsięwzięcia.