Data dodania: 09/01/2020

W ostatnim czasie Budimex podpisał dwie znaczne umowy. Pierwsza - o wartości 1,4 mld zł - to budowa 24 km drogi ekspresowej S-61. Drugi kontrakt - z sektora budownictwa energetycznego -  obejmie realizację 9 km kolektora Wiślanego.

W dniu 8 stycznia br. Budimex podpisał w Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych w Białymstoku umowę na realizację drogi ekspresowej S-61 na odcinku od końca obwodnicy Suwałk - do Budziska z obwodnicą Szypliszek. Realizacja kontraktu w systemie "przeprojektuj i buduj” potrwa do października 2022 roku, spółka zbuduje ok. 24 kilometry dwujezdniowej drogi ekspresowej. Umowa wyceniona na 1 mld 37 mln zł to efekte przetargu ogłoszonego przez GDDKiA w roku 2019, po rozwiązaniu umowy z wcześniejszym wykonawcą.

– To ogromny projekt, wymagający zaangażowania nie tylko wielu pracowników, ale również jednostek sprzętowych. W ramach prowadzonych prac wykonamy m.in. roboty ziemne na poziomie ok. 8,9 mln m³ oraz ciąg główny o powierzchni 500 tys. m² – mówi Dariusz Blocher, prezes Budimeksu.

Umowa uwzględnia zaprojektowanie, uzyskanie wymaganych prawem decyzji oraz zezwoleń na budowę i w efekcie wybudowanie odcinka drogi krajowej S61. Zakres przedsięwzięcia obejmuje również budowę infrastruktury technicznej, niezbędnej do prawidłowego funkcjonowania drogi ekspresowej, w tym m.in. dróg dojazdowych, przeznaczonych dla ruchu lokalnego, 34 obiektów inżynierskich, mieszczących obiekty mostowe, wiadukty, przepusty czy przejścia dla zwierząt. Budimex zajmie się także układem urządzeń ochrony środowiska, m.in.: ekranów akustycznych oraz urządzeń bezpieczeństwa. Przebudowane zostaną także istniejące drogi oraz urządzenia infrastruktury, takie jak sieci gazowe czy wodociągowe kolidujące z planowanym przedsięwzięciem. Inwestycja jest objęta pięcioletnią gwarancją.

Spółka zawarła również z Miejskim Przedsiębiorstwem Wodociągów i Kanalizacji w Warszawie umowę na budowę kolektora Wiślanego. Wartość kontraktu to 348,98 mln zł netto. Kolektor składał się będzie z czterech odcinków grawitacyjnych oraz dwóch odcinków tłocznych, jego łączna długość wyniesie około 9 km. Umowa obejmuje również wykonanie separatora, około 70 studni rewizyjnych i 10 komór technologicznych oraz pompowni opróżniającej. Zagłębienie kolektora „Wiślanego” będzie zawierało się w granicach od 6 do 15 m. Prace realizowane w ramach inwestycji mają zakończyć się w styczniu 2023 roku. Zapisy umowy obejmują 36-miesięczną gwarancję na wykonane prace i 120-miesięczną na zastosowany materiał rurociągów.