Data dodania: 17/11/2022

W ciągu pierwszych trzech kwartałów 2022 r. Develia odnotowała spadek przychodów ze sprzedaży: 320,3 mln zł wobec 596,3 mln zł rok wcześniej. Z kolei zysk netto dewelopera wyniósł 50,5 mln zł wobec 84,8 mln zł w analogicznym okresie poprzedniego roku. Tendencja spadkowa jest również wyraźna w liczbie sprzedanych lokali.


– Ze względu na harmonogram inwestycji jesteśmy w najbardziej aktywnym okresie w tym roku, jeśli chodzi o przekazania lokali – mówi Andrzej Oślizło, prezes Develii.


W ciągu pierwszych dziewięciu miesięcy 2022 r. Develia sprzedała 1225 lokali na podstawie umów deweloperskich i przedwstępnych wobec 1500 w analogicznym okresie 2021 r., co oznacza spadek o 18%. W okresie styczeń – wrzesień 2022 r. deweloper przekazał 626 lokali wobec 1279 rok wcześniej. Mniejsza liczba przekazań wynika z harmonogramu realizowanych projektów – ich kumulacja nastąpi w ostatnim kwartale tego roku, co przełoży się na poprawę wyników spółki za 2022 r.


– W trzecim kwartale 2022 r. obserwowaliśmy dalsze osłabienie sytuacji rynkowej w branży nieruchomości, w tym kontekście wyniki sprzedaży Develii postrzegamy jako dobre. Dzięki zdywersyfikowanej ofercie, dostosowanej do oczekiwań klientów szukających mieszkań dla siebie i inwestorów, osiągnięcie celu sprzedażowego na 2022 r. jest realne, spodziewamy się wyniku około 1600 mieszkań. Ze względu na harmonogram inwestycji jesteśmy w najbardziej aktywnym okresie w tym roku, jeśli chodzi o przekazania lokali, dlatego wyniki finansowe za IV kwartał tego roku powinny być bardzo dobre. Aktywnie działamy, aby sfinalizować pierwszą transakcję PRS. Jest to ważny kierunek rozwoju Develii, ale ze względu na niestabilne otoczenie prawne i wzrost kosztów finansowania potencjalnych partnerów, wymaga więcej czasu niż pierwotnie zakładaliśmy – mówi Andrzej Oślizło, prezes Develii.

Pełen dostęp do informacji o inwestycjach z całej Polski. Wypróbuj bez zobowiązań >>

W samym III kwartale deweloper sprzedał 261 lokali. Najwięcej mieszkań znalazło nabywców w inwestycjach Aleje Praskie (Warszawa), Centralna Park (Kraków), Szmaragdowy Park (Gdańsk) i Kaskady Różanki (Wrocław). W okresie lipiec-wrzesień 2022 r. Develia przekazała 420 lokali wobec 521 w tym samym okresie ubiegłego roku.

– W segmencie komercyjnym realizujemy założenia strategii. Kilka tygodni temu podpisaliśmy umowę joint venture z Hillwood, która jest elementem dezinwestycji gruntu w Malinie. Jesteśmy też na zaawansowanym etapie negocjacji sprzedaży pozostałych aktywów komercyjnych – dodaje Andrzej Oślizło.

Develia kontynuuje strategię dezinwestycji obiektów komercyjnych. Spółka dąży do sprzedaży Arkad Wrocławskich oraz warszawskiego biurowca Wola Retro. Poziom komercjalizacji tych obiektów wynosi odpowiednio 94% i 86%. W październiku br. Develia podpisała umowę o współpracy joint venture z Hillwood, będącą finalizacją uzgodnień zawartych w liście intencyjnych. W ramach umowy powstanie spółka celowa, która na nieruchomości położonej w Malinie koło Wrocławia zrealizuje park logistyczny o powierzchni minimum 400 tys. GLA. Deweloper szacuje, że przychód z etapowej sprzedaży gruntu w Malinie do spółki celowej wyniesie około 34,7 mln euro, czyli powyżej obecnej wartości księgowej wynoszącej 70 mln zł. Dodatkowo Develia będzie posiadać udział w zyskach z tego projektu. Taki model współpracy pozwoli spółce na maksymalizację wartości w ramach dezinwestycji tego aktywa, które zostało kupione w 2007 r.