Data dodania: 10/12/2009

O planach realizacji tej inwestycji słyszeliśmy od lat. Obecnie, kiedy natężenie ruchu w mieście jest już na tyle duże, że przeprawa promowa między wyspami Wolin i Uznam stała się niekomfortowa, wizja przeprowadzenia między nimi podziemnego tunelu staje się coraz bardziej realna, a w każdym razie takie rozwiązanie wydaje się konieczne. Zgodnie z ostatnimi deklaracjami Wydziału Rozwoju i Promocji Miasta Świnoujścia, tunel powinien zostać oddany do użytku w 2015 roku. 

Przypomnijmy, że Świnoujście jest miastem o bardzo specyficznej lokalizacji, leży bowiem na 44 wyspach – trzy największe z nich są zamieszkane. Promowy system komunikacji pomiędzy centrum miasta, a jednocześnie dzielnicą uzdrowiskową na wyspie Uznam, a dzielnicą o charakterze portowym na wyspie Wolin, nie spełnia już niestety swojej funkcji. Ruch, zarówno ten codzienny, jak i turystyczny sprawił, że system stał się niewydolny. Dlatego pojawiła się propozycja poprowadzenia pomiędzy wyspami podziemnego tunelu. Przyklasnęli jej przede wszystkim sami mieszkańcy, dla których taka możliwość stanowi, nie przesadzając, rozwiązanie na miarę metra. 

Już w 2006 roku w rezerwie celowej budżetu państwa na rok 2007 zostały zarezerwowane środki na opracowanie studium wykonalności tego połączenia. Zapis ten opiewał na kwotę 2 mln zł, a realizatorem działania miała być Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad. W 2007 roku Rada Ministrów zaakceptowała Indykatywny wykaz indywidualnych projektów dużych dla Programu Operacyjnego „"Infrastruktura i Środowisko" na lata 2007-2013, w którym wprowadzono zadanie pod nazwą "Budowa stałego połączenia między wyspami Uznam i Wolin w Świnoujściu". Przewidywane wówczas dofinansowanie na ten cel wynosiło 211 mln zł. Kilka miesięcy później Minister Transportu, Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad, i Prezydent Miasta podpisali porozumienie w sprawie współpracy w zakresie realizacji stałego połączenia w Świnoujściu. Od tej pory prace nad wizją tunelu nieco przyśpieszyły. W kilkumiesięcznych odstępach czasu podpisywano kolejno umowy o zastępstwo inwestycyjne w zakresie realizacji STEŚ (studium techniczno-ekonomiczno-środowiskowe) i studium wykonalności, a także preumowy o dofinansowanie tego zadania ze środków Unii Europejskiej. Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad podpisała ją z Centrum Unijnych Projektów Transportowych. 

Wiosną tego roku na posiedzeniu Komisji Oceny Przedsięwzięć Inwestycyjnych wybrano najbardziej optymalny technicznie i środowiskowo wariant realizacji. Wiadomo już, że obie wyspy połączy tunel o długości 2,2 km, który zaplanowano w obszarze przemysłowym. Póki co nie wiadomo jeszcze, który z wariantów stałej przeprawy w Świnoujściu zwycięży. Do wyboru jest bowiem wersja jedno- i dwunawowa tunelu. Niewykluczone, że dużą rolę odegrają tutaj koszty. Różnica waha się tutaj między 0,9 mld zł za wybudowanie tunelu jednonawowego, a 1,3 mld zł za tunel dwunawowy. 

Obecnie trwają konsultacje środowiskowe, które – zgodnie z harmonogramem – jeszcze w tym roku powinny doprowadzić do wydania przez Regionalną Dyrekcję Ochrony Środowiska w Szczecinie decyzji środowiskowej. Ta z kolei stanowi przepustkę do podejmowania kolejnych działań. Zgodnie z pierwotnymi planami już pod koniec pierwszego kwartału przyszłego roku powinien zostać ogłoszony przetarg na projekty, a w dalszej kolejności – do początku 2012 roku – powinien powstać projekt budowlany wraz z zezwoleniem na realizację inwestycji drogowej i projekt wykonawczy. Cała budowa miałaby się zakończyć w 2015 roku. Wówczas tunel między wyspami zostałby również oddany do użytku, a mieszkańcy zyskaliby nie dodatkową, ale główną trasę komunikacyjną. Obecnie, szczególnie turyści, korzystają z niemieckich dróg, dzięki którym do Świnoujścia można się dostać bez problemu omijając zatory przy przeprawie promowej. Nie jest to jednak wersja optymalna. Przekraczanie granicy, chociaż ta właściwie już nie istnieje, wydaje się mimo wszystko dość dziwnym pomysłem, w sytuacji, gdy chcemy się po prostu dostać się do innej dzielnicy miasta. 

Red.: MW 

Tunel w Świnoujściu 

fot.: Plany tunelu w Świnoujściu - źródło: UM Świnoujście