Data dodania: 07/10/2021

Międzynarodowy zespół badawczy, w którego skład wchodzą naukowcy z Politechniki Gdańskiej, przedstawił wyniki swoich badań na Biennale Architektury w Wenecji. Projekt CRUNCH ma na celu prognozowanie możliwości innowacyjnego wykorzystania zasobów, aby efektywniej nimi gospodarować w przyszłości. W jego przebieg zaangażowały się Miasto Gdańsk oraz Olivia Centre. W gdańskiej dzielnicy powstanie przyjazna mieszkańcom zielona przestrzeń, w przyszłości - na podstawie realizowanych badań - planowany jest model samowystarczalnego osiedla.


Tematem przewodnim tegorocznego Biennale jest pytanie określone przez Hashima Sarkisa, kuratora wystawy: „Jak będziemy żyć razem w przyszłości?”. Ekspozycje i dyskusje ogniskują się wokół zagadnień związanych ze zmianami, jakie w myśleniu o mieście łączą się z postpandemiczną rzeczywistością i właśnie prognozowaniem życia w mieście i racjonalnego korzystania z jego zasobów dotyczy projekt badawczy prowadzony przez naukowców z całego świata z udziałem kadry Politechniki Gdańskiej.
 
Projekt zakłada analizę zmian, jakie zaszły w codziennym trybie życia mieszkańców Gdańska w okresie pandemii i gospodarowanie dostępnymi zasobami odpowiednio do zmieniających się potrzeb mieszkańców miast. W interdyscyplinarnym zespole znaleźli się nie tylko pracownicy Wydziału Architektury Politechniki Gdańskiej, ale również naukowcy ze Szwecji, USA, Tajwanu, Wielkiej Brytanii i Niderlandów. CRUNCH realizowany jest w partnerstwie Miasta Gdańsk, Politechniki Gdańskiej oraz Olivii Centre. Efektem dotychczasowych prac jest nieinwazyjny system pomiarowy, pozwalający analizować ruch miejski. – W projekcie CRUNCH dzięki zaangażowaniu i współpracy środowiska miejskiego, naukowego i biznesowego, udało nam się wypracować szereg innowacyjnych rozwiązań – podkreśla prof. Joanna Bach-Głowińska z Politechniki Gdańskiej.
 
Obecnie trwają badania na jednym z gdańskich węzłów przesiadkowych (integracyjnych) komunikacji miejskiej w dzielnicy Oliwa. Etapem realizacji projektu będzie stworzenie przyjaznej mieszkańcom zielonej przestrzeni w sercu oliwskiej pętli tramwajowej, co spotkało się również z dużym uznaniem Rady Dzielnicy Oliwa. Zieleń i mała architektura w jej sercu powstaną w konsultacji z okolicznymi mieszkańcami. W przyszłości na podstawie badań przepływu ludzi przez takie węzły integracyjne ma powstać model prototypowania przestrzeni miejskich, co pozwoli na ekologiczne gospodarowanie zasobami i zrównoważone planowanie miast. W planach jest model samowystarczalnego osiedla CRUNCH czy współmodalny węzeł sąsiedzki. 

– Mamy tutaj do czynienia nie tylko z poszukiwaniem innowacyjnych rozwiązań teoretycznych, ale przede wszystkim z testowaniem i wdrażaniem ich w kontekście konkretnych przestrzeni miejskich – mówi Piotr Lorens, Architekt Miasta Gdańska.

– Szukamy nowych rozwiązań budowlanych w formie budownictwa modułowego. Opracowana przez nas technologia ma charakter cyrkularny, gdyż budynek lub chociażby jego poszczególne elementy mogą być kilkukrotnie wykorzystywane w cyklu ich użytkowania – informuje Marcin Szpak, odpowiedzialny za rozwój nowoczesnych technologii modułowych w Olivii Centre.

 Projekt Crunch został już zaprezentowany na licznych kongresach naukowych, m.in. w czasie Kongresu Innowacji Zrównoważonego Rozwoju (SRI2021) w Brisbane.