Data dodania: 30/11/2017

W październiku 2017 r., w ujęciu wartościowym, udzielono 16,3% więcej kredytów mieszkaniowych, niż rok wcześniej. W ujęciu liczbowym ich wzrost wyniósł 13,1%.

 

Według analityków BIK, dodatnie dynamiki w ujęciu wartościowym, a nie wolumenowym, dla wszystkich produktów kredytowych w okresie styczeń – październik 2017 r., w porównaniu z analogicznym okresem zeszłego roku, wynikają z faktu, że banki i SKOK-i udzielają kredytów na wyższe kwoty i przyznają wyższe kwoty limitów, co można tłumaczyć bardzo dobrą sytuacją finansową gospodarstw domowych związaną ze wzrostem wynagrodzeń oraz uzyskiwanymi płatnościami z programu 500 plus.

 

W październiku 2017 r. banki udzieliły łącznie 17,6 tys. kredytów mieszkaniowych na łączną wartość 4,08 mld zł. Stanowi to wzrost o 13,1% w ujęciu liczbowym i wzrost o 16,3% w ujęciu wartościowym, w porównaniu do października 2016 r. Narastająco od początku 2017 r. banki udzieliły łącznie 175,4 tys. kredytów mieszkaniowych na łączną kwotę 39,4 mld zł. Jest to więcej o 6,3% w ujęciu liczbowym i więcej o 12,5% w ujęciu wartościowym, niż w analogicznym okresie 2016 r.

 

- Październik br. jest już kolejnym w 2017 r. wzrostowym miesiącem dla kredytów mieszkaniowych, zarówno pod względem liczby jak i wartości udzielanych kredytów. Na rynku kredytów mieszkaniowych nadal panuje więc optymizm. Wartość udzielonych kredytów wzrosła o 16,3%, a ich liczba o 13,1% w porównaniu z październikiem 2016 r. - twierdzi  prof. Waldemar Rogowski, Główny Analityk Biura Informacji Kredytowej.

 

Prof. Rogowski wyjaśnia, że dwucyfrowe dynamiki zarówno w ujęciu wolumenowym, jak i wartościowym po części wynikają z efektu bazy – słabego pod względem sprzedaży kredytów mieszkaniowych października 2016 r. W październiku 2016 r. banki udzieliły 15,6 tys. kredytów mieszkaniowych, podczas gdy w październiku 2015 r. – 18,0 tys. tego rodzaju kredytów.

 

- W porównaniu do października 2015 r. w październiku 2017 r. banki udzieliły o 2,2% mniej kredytów. W ujęciu wartościowym w październiku 2015 r. banki udzieliły kredytów na kwotę 3,66 mld zł – porównując zatem październik 2017 r. z październikiem 2015 r., to w październiku br. banki udzieliły kredytów mieszkaniowych na kwotę o 11% wyższą – reasumuje prof. Rogowski z BIK.  

 

- Jeżeli chodzi o dynamikę udzielonych kredytów mieszkaniowych w poszczególnych przedziałach kwotowych, od początku roku widzimy istotne zróżnicowanie. Najbardziej wzrosła o 21,4% liczba kredytów udzielonych na kwotę powyżej 350 tys. zł. Wyraźnie spadła natomiast liczba kredytów udzielonych na niskie kwoty do 100 tys. zł. W tej grupie kredytów zanotowano spadek o 13,2%. Identyfikujemy więc zjawisko wysokiej koncentracji kredytów mieszkaniowych w najwyższym przedziale kwotowym. 31% wartości udzielonych kredytów mieszkaniowych w okresie styczeń – październik 2017 r. przypada na kredyty powyżej 350 tys. zł - dodaje prof. Rogowski.