Data dodania: 02/08/2019

W siedzibie Zarządu Morskiego Portu Gdynia podpisana została umowa na roboty budowlane poprawiające infrastrukturę na terenie Centrum Logistycznego. Wykonawcą jest firma drogowa  MTM, wartość kontraktu to ponad 5 mln złotych brutto.

Nowa inwestycja dotyczy budowy drogi technologicznej, łączącej ulicę Kontenerową i Logistyczną, i jest częścią rozbudowy i poprawy komunikacji Centrum Logistycznego Portu Gdynia. Całe przedsięwzięcie szacowane jest na łączną kwotę 155 mln zł netto.

– Budowa drogi technologicznej to, obok budowy magazynów, infrastruktury kolejowej, placów składowych i parkingów, jedna z wielu inwestycji, realizowanych w tej części Portu. Po jej zakończeniu spodziewamy się znacznego usprawnienia komunikacji w tym rejonie – podkreśla Grzegorz Dyrmo, wiceprezes Zarządu Morskiego Portu Gdynia.

Poza drogą o długości około 360 m zrealizowane zostanie również nowe odwodnienie, przebudowa sieci sanitarnej oraz wodociągowej i oświetlenie całej ulicy. Po obu stronach drogi przewidziano około 100 miejsc postojowych dla samochodów osobowych. Zakres podpisanego kontraktu obejmuje również przebudowę, istniejącego w ciągu drogi technologicznej, przepustu na Potoku Chylońskim wraz z umocnieniem jego skarp i dna. Inwestycja ma zakończyć się w drugim kwartale 2020 roku.