Data dodania: 19/11/2020

Politechnika Gdańska rozpoczęła budowę centrum informatycznego STOS. Obiekt, który zostanie wyposażony w superkomputer, powstanie na terenie kampusu uczelni - przy ul. Traugutta, w sąsiedztwie budynku Zarządzania i Ekonomii PG.


W ramach inwestycji wyłoniona w drodze przetargu sopocka spółka NDI zbuduje inteligentny budynek, który będzie wyposażony w najnowszej generacji infrastrukturę techniczną i sieciową, pozwalającą wykonywać skomplikowane symulacje, a także przetwarzać i archiwizować ogromne zbiory danych. Najważniejszym elementem centrum będzie „bunkier”, czyli serwerownia, która ma spełniać najwyższe standardy bezpieczeństwa danych (ma być zabezpieczona w taki sposób, by zgromadzonym w niej danym nie zagrażały ogień, woda, a nawet pole elektromagnetyczne) i zostanie wyposażona m.in. w superkomputer.


Centrum Kompetencji STOS - inwestycja Politechniki Gdańskiej za ponad 200 mln zł.

– CK STOS będzie nową siedzibą Centrum Informatycznego Trójmiejskiej Akademickiej Sieci Komputerowej PG i jednym z najbardziej innowacyjnych centrów informatycznych nie tylko w Polsce, ale i w tej części Europy – mówi prof. Krzysztof Wilde, rektor PG. – Budowa centrum jest odpowiedzią na potrzeby rynku w zakresie usług badawczo-rozwojowych B+R, które wymagają obliczeń, transferu i przetwarzania oraz archiwizacji ogromnych zbiorów danych. Będzie to możliwe dzięki superkomputerowi, który w przyszłości znajdzie się w centrum. Obrazowo mówiąc: to, co „domowemu” komputerowi PC zajęłoby kilka miesięcy, superkomputer w STOS-ie wykona raptem w kilka godzin.

Prace przygotowawcze pod budowę CK STOS rozpoczęły się pod koniec września. Umowa pomiędzy PG a spółką NDI obejmuje budowę głównego obiektu o powierzchni ok. 12 tys. mkw., a także zagospodarowanie terenu wokół niego wraz z wykonaniem wszelkich niezbędnych robót: ziemnych, konstrukcyjnych oraz wykończeniowych. Prace obejmują również wykonanie oraz wyposażenie pomieszczeń serwerowni. Obiekt, zaprojektowany przez pracownię architektoniczną Arch-Deco, będzie osadzony na jednym fundamencie, ale jednocześnie przedzielony osią widokową skierowaną na Gmach Główny PG.
– Podstawa budynku z serwerownią została schowana pod ziemią, a jej ceglana ściana wyłoni się fragmentarycznie od strony ulicy Traugutta – opowiada architekt Zbigniew Reszka, prezes Arch-Deco. – Osadzono na niej dwie bryły pokryte blachą tytanowo-cynkową: pierwsza z nich będzie w kolorze antracytu, a druga w kolorze srebrnym.


Na parterze budynku zaprojektowano serwerownię wraz z jej specjalną częścią, tzw. „bunkrem”, a także hol, portiernię, showroom oraz pomieszczenia biurowe. Na 1. piętrze powstaną biura z salą konferencyjną oraz zapleczem socjalnym i pomieszczenia techniczne. Na poziomie +2 i +3 znajdą się m. in. biura, wentylatornia oraz urządzenia chłodnicze i część techniczna obsługująca serwerownie. Budynek będzie posiadał dwie kondygnacje podziemne, przeznaczone na parkingi oraz pomieszczenia techniczne i magazynowe. Obiekt będzie wyposażony w system inteligentnego sterowania budynkiem oraz monitoringu środowiskowego. Pojawi się też system chłodzenia technologicznego wraz z instalacją odzysku ciepła.

– Centrum powstanie w oparciu o założenia Green Computing, tak, by maksymalnie ograniczyć wpływ działań IT na środowisko, ale jednocześnie podnieść wydajność energetyczną sprzętu i laboratoriów – tłumaczy Michał Sadowski, dyrektor projektu z firmy NDI.

W ramach inwestycji powstanie także nowy park. Na wzgórzu pojawią się nowe drzewa, krzewy, trawniki i łąka kwietna. Nie zabraknie ławek, stojaków rowerowych i koszy na śmieci, a przestrzeń relaksu zostanie uzupełniona o klimatyczną oprawę oświetleniową. – Zaprojektowanie przestrzeni rekreacyjnej z parkiem na wzgórzu było istotnym elementem projektu – podkreśla arch. Zbigniew Reszka. – Osadziliśmy ją wokół schodów terenowych, podkreślających główną oś obiektu.


Koszt inwestycji, która zakończy się w I połowie 2022 r., to 155,7 mln zł - z czego 90,1 mln pokryła unijna dotacja w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Pomorza. Pozostała część kwoty uczelnia pokrywa niemal w całości ze środków własnych wygospodarowanych przez Centrum Informatyczne TASK PG. Inwestycję wsparły również dodatkowe środki od Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Całkowity koszt projektu przewyższy 200 mln zł.