Data dodania: 10/06/2021

Kończą się prace związane z budową kluczowej inwestycji infrastrukturalnej w Gdyni. Obiekt ma wesprzeć plan związanych z obniżeniem emisji CO₂ w Trójmieście. W ramach realizacji węzła integracyjnego powstał pierwszy w Gdyni obiekt typu Park & Ride połączony bezpośrednio z peronami dworca, przebudowie i modernizacji uległ również Plac Dworcowy. 


Prace związane z realizacją fundamentowania na budowie węzła integracyjnego w Gdyni – Chyloni rozpoczęły się w marcu 2020 roku. Ze względu na bliskie sąsiedztwo istniejących zabudowań zdecydowano się na realizację szalunku w postaci ścian szczelinowych. Ten zakres prac powierzono firmie Soletanche Polska. W ramach kontraktu firma zrealizowała ściany szczelinowe o obwodzie 255 metrów bieżących wraz z rozparciem w postaci  tymczasowych rozpór stalowych.– Pierwszym etapem wykonania prac była realizacja tzw. murków prowadzących, które wyznaczają osie ścian szczelinowych, następnym etapem było głębienie szczeliny przy wykorzystaniu specjalnego chwytaka oraz zawiesiny bentonitowej, która na czas głębienia i zbrojenia szczeliny zapobiega osuwaniu się gruntu do wnętrza. Kolejnym etapem był montaż szkieletów zbrojeniowych. Ostatnim etapem realizacji sekcji ściany szczelinowej jest jej zabetonowanie. W takiej sekwencji prac sekcja po sekcji powstawały ściany przyszłego parkingu podziemnego. Na tym kontrakcie wykonaliśmy 41 sekcji – wyjaśnia Krzysztof Tomczak, Kierownik Robót z Soletanche Polska. Ściany szczelinowe mają tutaj grubość 60 cm najgłębsze sekcje sięgają 9 metrów.

Technologia ścian szczelinowych umożliwiła zrealizowanie w ten sposób nie tylko bezpiecznej obudowy wykopu, ale także pełni funkcje ścian docelowego parkingu podziemnego i jest elementem fundamentowym. Soletanche opuściło plac budowy, zgodnie z harmonogramem, w 4 kwartale 2020 roku. Wówczas tempa zaczęły nabierać prace związane z wykończeniem obiektu parkingowego oraz zagospodarowaniem terenu Placu Dworcowego. 


Podziemna hala parkingowa o powierzchni prawie 3600 mkw. zawiera 140 miejsc postojowych dla samochodów i 24 dla rowerów. W ramach inwestycji zrealizowano również miejsca parkingowe na krótki postój tzw. Kiss & Ride, które głównie mają służyć kierowcom podwożącym swoich pasażerów na dworzec. Nie zabraknie miejsc przeznaczonych na postój dla taksówek. W ramach wspierania transportu niskoemisyjnego zrealizowano 810 mkw. nowych dróg rowerowych. Powstała również zadaszona wiata rowerowa.

– Wykonaliśmy roboty instalacyjne, kończymy tzw. roboty wykończeniowe na teranie parkingu podziemnego oraz Placu Dworcowym a także montaż urządzeń w parkingu i przewodów jezdnych sieci trakcyjnej. Zakończone są też prace przy realizacji tuneli ze schodami oraz ramp wjazdowych i wyjazdowych z parkingu podziemnego. Zaplanowaliśmy również ułatwienia dla osób z niepełnosprawnościami. W ramach udogodnień mieszkańcy będą mogli skorzystać z tablic z informacją pasażerską oraz wind. Pojawią się również fakturowane przejścia dla pieszych, niezwykle pomocne dla osób niedowidzących lub niewidomych – mówi Szymon Zygmański, Kierownik Budowy, Roverpol.

Przed generalnym wykonawcą prace wykończeniowe związane z realizacją nawierzchni drogowej trakcji trolejbusowej, zespołu toalet publicznych oraz montaż elementów małej architektury i wykonanie docelowej organizacji ruchu. Zakończenie realizacji planowane jest na drugą połowę 2021 roku.